Grodno S.A. w międzynarodowej grupie hurtowni FEGIME

  Spółka Grodno S.A., jeden z czołowych polskich dystrybutorów artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, dołączyła do elitarnej grupy branżowych dystrybutorów FEGIME Polska. Członkostwo w FEGIME Polska otwiera nowe możliwości przed spółką i wspiera jej strategiczny rozwój.

  10 grudnia br. spółka Grodno S.A. przystąpiła do prestiżowej grupy dystrybutorów elektrotechnicznych FEGIME Polska. FEGIME jest platformą wymiany doświadczeń wspierającą działania biznesowe zrzeszonych firm.

  Członkostwo w FEGIME zwiększa konkurencyjność Grodna – ułatwia współpracę z europejskimi producentami, zwiększa dostęp do najnowszych produktów oraz zasobów wiedzy. FEGIME Polska jest częścią międzynarodowego zrzeszenia hurtowników FEGIME.

  Członkostwo w FEGIME to dostęp do światowego know-how w branży elektrotechnicznej. Dzięki wsparciu organizacji będziemy bogatsi o doświadczenia i kontakty naszych europejskich partnerów. To przełoży się na dostęp do większej oferty produktowej i nowych kontaktów handlowych dla Grodna, podkreśla Andrzej Jurczak, Prezes Zarządu Grodno S.A.

  Spółka Grodno od czerwca br. realizuje nową strategię, która obejmuje rozwój sieci dystrybucji, rozszerzenie asortymentu, rozwój nowych kanałów dystrybucji oraz optymalizację i rozwój procesów zarządzania w obszarach logistyki i sprzedaży.

  FEGIME to międzynarodowa sieć dystrybutorów elektrotechnicznych działająca na rzecz rozwoju branży. Organizacja jest obecna w 18 krajach europejskich i zrzesza 213 hurtowników. Do elitarnego grona FEGIME Polska należy ośmiu niezależnych, prywatnych dystrybutorów elektrotechnicznych.