Grupa FAMUR dla Południowego Koncernu Węglowego

    Grupa FAMUR – producent maszyn i urządzeń dla górnictwa – zawarła w ciągu ostatnich 12 miesięcy szereg umów jednostkowych z Południowym Koncernem Węglowym na łączną kwotę 111,3 mln zł. Umowa ramowa z PKW o największej wartości – 60,4 mln zł, dotyczyła najmu obudowy zmechanizowanej FAZOS.

    Umowa z Południowym Koncernem Węglowym – wchodzącym w skład Grupy Tauron – o wartości do 60,4 mln zł została zawarta w dniu 9 listopada 2011 roku. Jej przedmiotem jest najem do 207 sztuk zmechanizowanej obudowy ścianowej FAZOS wraz z wyposażeniem oraz obsługą serwisową. Najem urządzeń, przeznaczonych do pracy w Zakładzie Górniczym Sobieski, przewidziany jest na okres od maja 2012 do czerwca 2015 roku.

    Obudowy zmechanizowane stanowią istotny element kompleksów wydobywczych służących do eksploatacji węgla metodą ścianową. Dzięki rozwiązaniom technicznym sprawdzonym w najtrudniejszych warunkach górniczo-geologicznych, obudowy FAZOS cieszą się utrwaloną i rozpoznawalną marką na globalnym rynku górniczym. We wszystkich typach obudów stosowana jest hydraulika siłowa i sterownicza produkcji Grupy FAMUR, w tym w szczególności podpory i siłowniki hydrauliczne oraz sterowania pilotowe.