Grupa Patentus – rok pod znakiem inwestycji

  Grupa Kapitałowa Patentus, specjalizująca się w produkcji maszyn i urządzeń górniczych oraz konstrukcji stalowych, opublikowała wyniki finansowe za 2011 rok. Przychody ze sprzedaży wyniosły 97,609 mln zł, natomiast zysk brutto ze sprzedaży osiągnął wartość 11,985 mln zł. Zysk z działalności operacyjnej został wypracowany na poziomie 4,622 mln zł przy 3,859 mln zł zysku netto.

  Grupa Kapitałowa Patentus, w skład której, poza spółką matką – giełdowym Patentus S.A., wchodzą Patentus Strefa S.A. oraz Montex Sp. z o.o., dynamicznie się rozwija. W raportowanym okresie grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 97,609 mln zł, z czego 95,693 mln zł wypracował sam Patentus S.A. Skonsolidowany zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 11,985 mln zł, natomiast zysk z działalności operacyjnej oraz netto grupy odpowiednio 4,622 i 3,859 mln zł. Do raportu zostały wliczone wyniki podmiotu dominującego oraz powołanej do życia w czerwcu zeszłego roku Patentus Strefa S.A.

  Utrzymaliśmy dynamikę wzrostu wyników finansowych. Zawdzięczamy to skutecznie realizowanej strategii umacniania pozycji na rynku maszyn i urządzeń górniczych oraz dobrej koniunkturze w branży górniczej. Miniony rok obfitował w wiele ciekawych przetargów, kopalnie poczyniły więcej inwestycji aniżeli rok wcześniej, co wynikało z dużego zapotrzebowania zarówno na węgiel energetyczny, jak i koksowy – przekonuje Józef Duda, Prezes Zarządu Patentus S.A.

  Spółka od wielu lat umacnia swoją pozycję na rynku, współpracując z największymi kompaniami węglowymi w kraju. W zeszłym roku wartość wszystkich zamówień oraz umów z Jastrzębską Spółką Węglową oraz Kompanią Węglową stanowiła aż 69% wartości całej sprzedaży Patentus.

  W zeszłym roku Spółka rozbudowała swoją grupę kapitałową oraz poczyniła znaczące inwestycje w rozwój technologii oraz infrastruktury. W czerwcu powołała do życia spółkę zależną Patentus Strefa S.A. Nieruchomości pod działalność nowego podmiotu mieszczą się w Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN i zostały zakupione od Syndyka Masy Upadłościowej HSW – Zakład Zespołów Mechanicznych w Stalowej Woli za 2,816 mlns. złotych. Patentus Strefa S.A. prowadzi działalność niezależną, współpracując z podmiotami z całego kraju oraz wykonuje elementy przenośników dla Patentus S.A.

  Poniesione nakłady inwestycyjne na rozwój tego podmiotu, proces tworzenia struktur organizacyjnych zakładu, stanowisk pracy oraz kształcenia pracowników dla Patentus Strefa – wpłynęły w znacznym stopniu na zysk netto całej grupy w 2011 r. – przekonuje Józef Duda.

  Natomiast w październiku zeszłego roku Patentus S.A. ukończył budowę laboratorium pomiarowego. Projekt o wartości 1,5 mln zł należy do jednych z najnowocześniejszych w regionie. Laboratorium pracuje nie tylko dla grupy, świadczy również usługi podmiotom zewnętrznym.

  Grupa nie zamierza spoczywać na laurach i utrzymać dotychczasową dynamikę wzrostu przychodów. Zarząd Spółki ocenia, że przychody ze sprzedaży całej grupy osiągną ponad 100 mln złotych, natomiast rentowność operacyjna powinna utrzymać poziom 6-7%. Ma w tym pomóc przejęcie Spółki Montex, stanowiące wynik negocjacji prowadzonych w drugim półroczu 2011 roku. Patentus S.A. nabyła 70,62 proc. udziału w kapitale zakładowym, a wartość transakcji wyniosła 1,87 mln zł. Nowy podmiot grupy kapitałowej umożliwi zwiększenie potencjału produkcyjnego oraz poszerzenie asortymentu całej grupy.