GUS: koniunktura w przemyśle w czerwcu oceniana pozytywnie

  Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w czerwcu oceniany jest pozytywnie, podobnie jak w maju, ale gorzej niż w analogicznym miesiącu ostatnich dwóch lat – podał GUS w komunikacie.

  „W czerwcu ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym kształtuje się, podobnie jak przed miesiącem, na poziomie 0. Poprawę i pogorszenie koniunktury, zarówno w maju, jak i w czerwcu, sygnalizuje 17 proc. badanych przedsiębiorstw. Pozostałe przedsiębiorstwa uważają, że ich sytuacja nie ulega zmianie” – napisano w komunikacie GUS.

  „Bieżący portfel zamówień jest nieznacznie ograniczany, bieżąca produkcja wzrasta w niewielkim stopniu. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju. Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż oczekiwano w ubiegłym miesiącu” – dodano.

  GUS zaznacza, że na nieznaczne ograniczenie portfela zamówień ogółem wpływa niewielki spadek zagranicznego portfela zamówień, przy utrzymujących się pozytywnych ocenach portfela krajowego.

  „Przedsiębiorcy wskazują na niewielki wzrost bieżącej produkcji. Prognozy dotyczące portfela zamówień i produkcji są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju” – napisano.

  „Stan zapasów wyrobów gotowych określany jest przez przedsiębiorców jako zbliżony do odpowiedniego w stosunku do zapotrzebowania” – dodano.

  Z badania wynika, że utrzymuje się wzrost należności od kontrahentów odnotowywany przed miesiącem.

  „Nieznacznie zmniejszają się trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, przewidywania w tym zakresie są nieco bardziej pesymistyczne od formułowanych przed miesiącem” – napisano.

  „Dyrektorzy planują dalszy spadek zatrudnienia. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć wolniej niż przewidywano w ubiegłym miesiącu” – dodano.

  www.wnp.pl