GUS: wskaźnik koniunktury w przemyśle spadł o 1 pkt

  Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w przetwórstwie przemysłowym ukształtował się w listopadzie 2010 roku na poziomie 3 pkt, czyli o 1 mniej niż w poprzednim miesiącu, podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny (GUS).

  W listopadzie bieżącego roku ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wynosi plus 3 (przed miesiącem plus 4). Poprawę koniunktury sygnalizuje 18% badanych przedsiębiorstw, jej pogorszenie – 15% (przed miesiącem odpowiednio 19% i 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.

  „Odnotowywany jest wolniejszy niż przed miesiącem wzrost bieżącego portfela zamówień. Ostrożniejsze, choć nadal dodatnie oceny dotyczącą zarówno krajowego jak i zagranicznego portfela zamówień. Bieżąca produkcja rośnie nieco wolniej niż w październiku. Prognozy portfela zamówień i produkcji są negatywne i gorsze od formułowanych w październiku” – podał GUS.

  Stan zapasów wyrobów gotowych wzrasta do poziomu określanego przez przedsiębiorców jako nadmierny. Poziom należności raportowany przez respondentów rośnie w tempie zbliżonym do zgłaszanego w ubiegłym miesiącu. Utrzymują się również trudności w regulowaniu bieżących zobowiązań finansowych, podał też urząd.

  „Prognozy w tym zakresie są niekorzystne i gorsze od formułowanych w październiku. Skala planowanych redukcji zatrudnienia może być nieco większa niż przewidywano przed miesiącem. Ceny wyrobów przemysłowych mogą nadal rosnąć, w tempie zbliżonym do prognozowanego w październiku” – czytamy dalej w komunikacie.

  Najbardziej korzystne oceny ogólnego klimatu koniunktury formułują producenci: wyrobów farmaceutycznych (plus 33 – spadek o 3 punkty w stosunku do ubiegłego miesiąca), urządzeń elektrycznych (plus 17 – spadek o 2 punkty w stosunku do ubiegłego miesiąca), papieru i wyrobów z papieru (plus 11 – spadek o 4 punkty w stosunku do ubiegłego miesiąca), artykułów spożywczych, napojów i wyrobów tytoniowych (plus 11 – utrzymuje się wartość z ubiegłego miesiąca).

  Najbardziej negatywnie swoją koniunkturę oceniają producenci: wyrobów tekstylnych (minus 18 – spadek o 11 punktów w stosunku do ubiegłego miesiąca), odzieży (minus 15 – utrzymuje się wartość z ubiegłego miesiąca), metali (minus 10 – spadek o 4 punkty w stosunku do ubiegłego miesiąca).