Hawe i Alcatel-Lucent wybudują sieć na Mazowszu

    Hawe i Alcatel-Lucent Polska mają umowę dotyczącą współpracy przy budowie sieci światłowodowej na Mazowszu, poinformowała spółka w komunikacie. Spółki chcą wspólnie powołać nowy podmiot, który będzie realizować ten projekt.

    „Przedmiotem umowy jest określenie zasad współpracy pomiędzy stronami w zakresie rozwoju szerokopasmowej infrastruktury teleinformatycznej na terenie województwa mazowieckiego w ramach Projektu Internet dla Mazowsza (IDM). Umowa przewiduje powołanie nowego podmiotu, poprzez który strony umowy będą realizować współpracę związaną z projektowaniem oraz budową sieci szerokopasmowej w modelu DBO („Design, Build and Operate”) lub DBOT („Design, Build, Operate and Transfer”). Umowa została zawarta na czas oznaczony do dnia 31 grudnia 2015 roku” – czytamy w raporcie Hawe.

    W ramach Projektu Internet dla Mazowsza zostanie wybudowanych ponad 3.640 km sieci światłowodowej. Wartość całego projektu to ponad 493 mln zł (85% wartości projektu stanowi dofinansowanie z Unii Europejskiej).

    Wcześniej Alcatel – Lucent Polska, notowane na warszawskiej giełdzie Hawe oraz TP Teltech z grupy Telekomunikacji Polskiej (TPSA) otrzymały zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) na powołanie wspólnego przedsiębiorcy, który ma realizować ich współpracę związaną z projektowaniem oraz budową Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej.