Henschel w Słubicach

    Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. wydała pierwsze w 2010 r. zezwolenie na działalność gospodarczą dla firmy Henschel Engineering Automotive Sp. z o.o.

    Firma będzie realizowała projekt inwestycyjny w podstrefie Kostrzyn. Projekt inwestycyjny dotyczy rozbudowy zakładu produkującego naczepy, przyczepy oraz elementy do ich konstrukcji.

    Realizacja inwestycji przebiegać będzie w kilku fazach. W pierwszej powstaną dwie hale produkcyjne wraz z niezbędnym parkiem maszynowym i wyposażeniem. W dalszej kolejności zostaną wybudowane dwa zadaszenia służące do przechowywania i magazynowania zarówno niezbędnych materiałów do produkcji jak i wyrobów gotowych. W kolejnym etapie powstanie plac manewrowy oraz, na potrzeby malowania i lakierowania, zostanie zaadaptowana i wyposażona istniejąca hala produkcyjna.

    (K-S SSE)