HIFI FILTER® – filtracja w układach hydraulicznych

Firma HIFI FILTER® od ponad 40 lat  specjalizuje się w rozwiązaniach filtracji w procesach przemysłowych. Jako wiodący partner, opracowuje i dostarcza ponad 70 000 produktów, niezbędnych dla potrzeb utrzymania ruchu urządzeń i instalacji przemysłowych, łącząc najbardziej zróżnicowaną ofertę filtrów i akcesoriów na świecie, ze wsparciem technicznym, wysokimi stanami magazynowymi oraz usługami zarządzania zapasami. Grupa HIFI FILTER ® znana jest z reaktywności, doświadczenia i bliskości w relacji z klientami, co przybliża i upraszcza tym ostatnim, zagadnienia związane ze światem filtracji.

Jako wiodący dostawca filtrów na rynek wtórny,  firma dokłada wszelkich starań aby filtry sygnowane logo HIFI FILTER ®, spełniały najsurowsze normy i wymagane parametry  producentów OEM. W Portfolio firmy znajdziemy również zamienniki filtrów OEM wiodących marek jak HYDAC, Argo-Hytos, Eaton/Internormen, PARKER, itp.

W niniejszym artykule zaprezentowana zostanie gama filtrów oraz akcesoriów marki HIFI FILTER®, do zastosowania w układach hydraulicznych, podzielona zgodnie z powyższym schematem.

Układy hydrauliki siłowej spotykane są w bardzo rozległej gamie procesów przemysłowych. Aby zapewnić nieprzerwaną i bezawaryjna pracę układu, niezbędne jest zachowanie odpowiedniej czystości oleju. Jedną z najczęstszych przyczyn awarii oraz uszkodzeń układów hydraulicznych jest zanieczyszczenie cząstkami stałymi lub obecność wody w oleju hydraulicznym. Aby zachować parametry i wydajność, czynnik w układzie musi być  utrzymany w nienagannym stanie.

Filtr w układach hydraulicznych ma za zadanie oddzielić oraz zablokować zanieczyszczenia będące skutkiem naturalnej degradacji układu  oraz te, które przedostały się do układu z zewnątrz. Zanieczyszczenia stanowią realne zagrożenie dla układów hydraulicznych, a ich nagromadzenie najczęściej prowadzi do degradacji środka smarnego, przedwczesnego zużycia komponentów oraz  obniżenia wydajności układu.

Aby zapobiec zbędnym przestojom oraz przedłużyć żywotność komponentów, producenci maszyn stasują poniższe filtry, które znajdują się w gamie marki HIFI FILTER®.

Filtry ssawne/ssące –  zatrzymują największe frakcje zanieczyszczeń. Znajdują się one między  zbiornikiem oleju, a pompą. Niektóre mogą być prostymi filtrami wlotowymi, zanurzonymi w zbiorniku. Montowane są  również na zewnątrz zbiornika.  Podstawowym medium filtracyjnym jest w tym wypadku siatka metalowa. Zakres przepływu filtrów wynosi od 5 l/min do 400 l/min przy zachowaniu stopnia filtracji od 10µm do 250µm. Gwinty dostępne dla filtrów ssawnych występują w przedziale ¾’’ do 3” BSP.

Filtry ciśnieniowe – znajdują się za pompą. Dostosowane są do pracy w zakresie ciśnień od 24 do 420 bar, przy zachowaniu przepływów od 2 do 450 l/min. Filtry te są kluczowymi filtrami w układzie hydrauliki, ponieważ chronią wrażliwe elementy układu znajdujące się bezpośrednio za filtrem. Filtry ciśnieniowe znajdując się za pompą, pomagają również chronić cały system przed wszelkimi zanieczyszczeniami przez nią generowanymi. Filtry ciśnieniowe produkowane są z wieloma typami medium, m.in. celulozą oraz włóknem  szklanym.

Filtry powrotne – W większości systemów hydraulicznych filtr powrotny jest ostatnim elementem, przez który przepływa płyn przed powrotem do zbiornika. Filtr ten ma za zadanie  wyłapać wszelkie zanieczyszczenia przed powrotem  oleju do zbiornika i ponownym zasileniem  układu. W ofercie katalogowej kompletnych filtrów znajdują się filtry powrotne od 8 do 62 bar dopuszczalnego ciśnienia roboczego. Przepływy maksymalne od 8 do 800 l/min.

Akcesoria zbiornika – dla wyżej wymienionej gamy produktów, HIFI FILTER® oferuje również podzespoły takie jak głowice filtrów,  kompletne obudowy filtrów wraz z wkładami, wzierniki, przetworniki ciśnienia, korki wlewu. W sprawnym układzie hydraulicznym należy zadbać również o właściwe filtry odpowietrzające układ. Filtry te odgrywają kluczową rolę, umożliwiając przepływ powietrza do i ze zbiornika, jednocześnie filtrując powietrze, nie dopuszczając do przedostania się cząsteczek oleju na zewnątrz zbiornika jak i nieczystości oraz wody do zbiornika, w momencie zassania powietrza z zewnątrz.

Gospodarka smarownicza – w katalogu HIFI FILTER® znajdziemy również urządzenia do filtracji bocznikowej jak i wymienne wkłady filtracyjne. Wyróżnić możemy dwa typy urządzeń. Stacjonarne, montowane na układzie, pracujące w trybie ciągłym. Urządzenia stacjonarne w zależności od wydajności układu hydraulicznego mogą pracować z jednym lub kilkoma wkładami filtracyjnymi. Zakres ciśnień roboczych tych urządzeń wynosi od 0 do 400 bar przy zachowaniu filtracji od 2µm do 300µm oraz wydajności do 200l/min. Standardowym materiałem filtracyjnym jest tutaj celuloza. Drugim typem są agregaty przenośne. To kompaktowe urządzenia, które można swobodnie przemieszczać i obsługiwać nimi kilka układów. Są one zazwyczaj mniej wydajne niż agregaty stacjonarne. Zakres pracy tych urządzeń nie przekracza 6 bar, przy stopniu filtracji od 3µm do 90µm i wydajności maksymalnej 45l/min. Filtry bocznikowe wyposażone są zazwyczaj we wkłady filtracyjne, rzadziej w filtry typu spin-on. Materiałem filtracyjnym w tym przypadku może być zarówno celuloza jak i włókno szklane.

Należy nadmienić, że w ofercie firmy HIFI FILTER POLSKA SP Z O.O. występują również filtry marek OE, które mogą wykraczać poza powyżej podane zakresy parametrów.

Firma HIFI FILTER®, dzięki doświadczeniu jakie posiada w dziedzinie filtracji oraz zespołowi doświadczonych pracowników, w sposób profesjonalny, zgodnie z parametrami systemu, dobiera wymagane filtry lub wkłady filtracyjne. Dobór produktów odbywa się w dwojaki sposób:

  1. Na podstawie dostarczonych symboli filtrów innych marek.
  2. Na podstawie parametrów, takich jak: wymiary, ciśnienie robocze i dyferencje, obecność i nastawa zaworu by-pass, typ oleju, stopień filtracji, medium filtracyjne.

Cały asortyment HIFI FILTER® objęty jest gwarancją. Okres wyznaczony przez producenta to maksymalnie 12 miesięcy, liczony od daty dostarczenia produktu nabywcy. Firma gwarantuje również, że każdy filtr dostarczony nabywcy jest co najmniej równoważny z oryginalnymi produktami OE, stosowanymi na pierwszy montaż.