Hitachi Energy przedstawia transformatory EconiQ™, które pomogą wspierać zrównoważoną przyszłość energetyczną

Ekoefektywne transformatory EconiQ™ są tworzone wspólnie z klientami w oparciu o sprawdzoną metodologię naukową, aby zmniejszać emisję dwutlenku węgla w całym cyklu życia.

Hitachi Energy ogłosiła wprowadzenie transformatorów EconiQ™, będących wyrazem celu przedsiębiorstwa: wspierania zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Zaprojektowane w sposób ekoefektywny i oparte na naukowych metodologiach zapewniających transparentność, transformatory EconiQ są kolejnym dowodem zaangażowania światowego lidera technologii i rynku sieci energetycznych w dążenie do neutralności węglowej – celu określonego w strategicznym planie firmy Sustainability 2030. W swoim ostatnim komunikacie prasowym Hitachi Energy ogłosiła, że jest orędownikiem pilnej transformacji energetycznej poprzez pionierskie technologie, które pomogą przyspieszyć osiągnięcie neutralnej węglowo przyszłości.

Poprzez dostosowywanie poziomów napięcia, transformatory mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia wydajnego i bezpiecznego przepływu energii elektrycznej. Od momentu jej wytworzenia do końcowego wykorzystania, przechodzi ona średnio przez cztery do pięciu transformatorów. Szacuje się, że w tym procesie, na drodze strat cieplnych, urządzenia te zużywają prawie pięć procent energii elektrycznej wytwarzanej na całym świecie.

Transformatory EconiQ wnoszą dodatkową wartość dla środowiska w zakresie dekarbonizacji, zwiększonego bezpieczeństwa ludzi, ochrony ekosystemów i odpowiedzialnego wykorzystania zasobów w całym cyklu życia transformatora. Transformatory będą dostosowywane do konkretnych wymagań klienta w zakresie zrównoważonego rozwoju przy wykorzystaniu sprawdzonych metodologii naukowych, takich jak środowiskowa analiza cyklu życia*.

Przykładowo, jeden z transformatorów EconiQ –  115/21 kilowoltów (kV), 40 megawolt-amperów (MVA) – powinien zmniejszyć emisję dwutlenku węgla o około 23 procent1 w ciągu całego cyklu życia, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na eutrofizację i toksyczności wody o około 15 procent. Wyeliminowałby również wpływ na środowisko związany z rzadkimi przypadkami wycieku oleju mineralnego.

Rozwiązanie pilnego problemu globalnej transformacji energetycznej wymaga zarówno współpracy, jak i innowacji  − powiedział Bruno Melles, szef biznesu Transformatorów w Hitachi Energy. − Jestem podekscytowany współtworzeniem rozwiązań z zakresu zrównoważonego rozwoju wraz z naszymi klientami – a nasze transformatory EconiQ™ bezpośrednio pomagają przyspieszyć podróż w kierunku zrównoważonej przyszłości energetycznej dla wszystkich.

Transformatory EconiQ zostały opracowane z wykorzystaniem zasad ekoprojektowania, aby zmaksymalizować zrównoważony rozwój w całym cyklu życia. W ramach projektów kluczowe aspekty są dalej optymalizowane, aby uzyskać m.in. zwiększoną wydajność energetyczną i odpowiedzialne wykorzystanie materiałów poprzez procesy takie jak recykling i utylizacja odpadów. Zastosowanie biodegradowalnych płynów izolacyjnych o wyższej temperaturze zapłonu pomaga chronić otaczające ekosystemy przed ryzykiem zanieczyszczenia i zwiększa bezpieczeństwo ludzi. W pierwszej fazie transformatory EconiQ będą dostępne dla aplikacji izolowanych cieczą.

Transformatory są produkowane w fabrykach Hitachi Energy przy użyciu energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych. W swoim planie Sustainability 2030 firma wyznaczyła sobie cel osiągnięcia neutralności węglowej we własnej działalności operacyjnej i spodziewa się, że do 2022 roku zrealizuje pierwszy cel, jakim jest wykorzystanie 100% energii elektrycznej wolnej od paliw kopalnych w ramach własnej działalności.

Ekoefektywne portfolio EconiQ™ firmy Hitachi Energy

Na początku roku Hitachi Energy przedstawiła swoje ekoefektywne portfolio EconiQ™, które obejmuje produkty, usługi i rozwiązania o udowodnionej wyjątkowej skuteczności w zakresie ochrony środowiska w porównaniu z rozwiązaniami konwencjonalnymi.

Uwagi

*wspomniany przykład transformatora EconiQ uwzględnia miks energetyczny w Unii Europejskiej i opiera się na analizie cyklu życia, która zakłada 35 lat eksploatacji i 75-procentowe obciążenie transformatora.


Hitachi Energy