Honeywell ułatwia firmom wykorzystywanie kontyngentów emisji F-gazów

Honeywell pomaga nowym i już funkcjonującym na rynku firmom wykorzystywać swój kontyngent emisji fluorowanych gazów cieplarnianych w sposób maksymalizujący zyski

Honeywell wprowadza szereg usług, aby pomagać przedsiębiorstwom na całym świecie czerpać maksymalną wartość z wprowadzonego przez Unię Europejską systemu kontyngentów emisji fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów). Kontyngenty emisji F-gazów stały się coraz poważniejszym powodem do obaw wśród producentów urządzeń do klimatyzacji i chłodnictwa, dystrybutorów czynników chłodniczych, a także wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich rozmiary, działających w dziedzinie układów chłodzenia i zamrażania, w miarę jak globalna podaż czynników chłodniczych kurczy się zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej.

„Jako światowy lider produkcji, dostarczania i importu czynników chłodniczych znajdujemy się w idealnym położeniu, aby pomagać nowym i już działającym na rynku przedsiębiorstwom w wykorzystywaniu ich kontyngentu emisji F-gazów” – powiedział Julien Soulet, Wiceprezes i Dyrektor Generalny Honeywell Fluorine Products na region Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. „Nasze usługi opierają się na wiedzy zdobywanej latami, która może pomóc zmniejszyć presję wywieraną na firmy przez proces zarządzania kontyngentem emisji F-gazów i ograniczyć złożoność tego procesu, prowadząc do oszczędności czasu i pieniędzy”.

Usługi Honeywell dla nowych i już funkcjonujących na rynku firm obejmują:

  • Nabywanie zbędnych kontyngentów
  • Pomoc posiadaczom kontyngentów w imporcie czynników chłodniczych do Unii Europejskiej w celu zapewnienia utrzymania przez nich kontyngentu, który został im przydzielony. W ramach tej usługi firma Honeywell będzie zarządzać wszystkimi praktycznymi stronami importu, w tym rejestracją REACH, odprawą celną i dostawą.

Nowe i już działające na rynku firmy stoją przed szeregiem wyzwań. Przykładowo nowe przedsiębiorstwa znajdują się pod presją wykorzystania swojego kontyngentu w roku jego przyznania według zasady „wykorzystaj lub strać”. Inne wyzwania wiążą się z niedopełnianiem przez firmy obowiązku rejestracji zgodnie z zasadami REACH, niedysponowaniem wystarczającą wielkością kontyngentu potrzebną do legalizacji produktu nabywanego w pojemnikach zbiorczych (po 15–18 ton) oraz brakiem zezwoleń związanych z BHP i środowiskiem i/lub brakiem zdolności to przeładunku, magazynowania lub posługiwania się czynnikami chłodniczymi. Ponadto proces wykorzystywania kontyngentu może stanowić znaczne obciążenie administracyjne, być trudny ze względów logistycznych, a także może być kosztowny.

Od 1 stycznia 2015 r. rozporządzenie UE w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych ustanowiło ograniczenia w zakresie wprowadzania na unijny rynek fluorowęglowodorowych czynników chłodniczych, a ich producenci i importerzy muszą przestrzegać określonych kontyngentów. Od dnia 1 stycznia 2017 r. także urządzenia fabrycznie napełniane fluorowanymi gazami cieplarnianymi zostały objęte systemem kontyngentów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej hwll.co/useyourfgasquota.

Źródło: Honeywell