Huta Łabędy ma duży kontrakt z Kompanią Węglową

    Gliwicka Huta Łabędy dostarczy w tym roku Kompanii Węglowej obudowy chodnikowe i kształtowniki do nich warte łącznie 103,7 mln zł. We wtorek obie firmy podpisały umowę w tej sprawie.

    Jak podali przedstawiciele Kompanii, huta, dla której jest to znaczący kontrakt, została wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego.

    To jeden z największych pod względem wartości kontraktów tego typu, zawartych przez KW – największą górniczą firmę w Europie. W tym roku spółka zamierza przeznaczyć na inwestycje ok. 800 mln zł; kontrakt z hutą to więcej niż ósma część tej wielkości.

    Zamówione obudowy będą wykorzystywane zarówno w nowodrążonych chodnikach, jak i przy naprawach w już istniejących wyrobiskach.