igus – Pięćdziesiąt metrów bez rynny

W strefach, w których istnieje zagrożenie upadkiem ładunków przenoszonych pionowo, a jednocześnie musi odbywać się w nich praca ludzi, trzeba podjąć dodatkowe środki bezpieczeństwa, aby zminimalizować ryzyko wypadków. Specjaliści z firmy mayr power transmission opracowali system hamulców zapewniający bezpieczeństwo w trakcie krytycznych sytuacji występujących w czasie pionowego przenoszenia ładunków.

Seria prowadników przewodów E2/000 firmy igus GmbH z Kolonii otwiera się z prawej i lewej strony, co ułatwia montaż, rozkłada się w promieniu wewnętrznym oraz zewnętrznym. Jest dostępna w setkach wariantów z magazynu jako prowadnik otwarty, „rura półotwarta” lub prowadnik całkowicie zamknięty. Teraz firma oferuje także nową wersję „Auto-Glide” do długich przesuwów, bez rynny, co obniża koszty.

Długie drogi przesuwu zawsze stanowią wyjątkowe wyzwanie dla systemów prowadników przewodów. Od pewnego punktu górny odcinek prowadnika musi mieć możliwość ślizgania się na dolnym odcinku lub na szynie ślizgowej. Konieczne są także prowadnice, a najczęściej rynny, aby zapobiec bocznemu przesunięciu związanemu z tym większemu ścieraniu się systemu prowadników.

Jednakże w wielu zastosowaniach rynny prowadzące są niepożądane, gdyż przeszkadzają. Dotyczy to przede wszystkim zastosowań wewnątrz pomieszczeń, na przykład w żurawiach halowych, urządzeniach obsługujących regały, transporterach lub innych rozwiązaniach. Jeżeli na przykład rynna

ułożona jest w poprzek hali, utrudnia to przejazd wózkom widłowym lub innym urządzeniom transportu poziomego. Do takich rozwiązań igus oferuje teraz serię prowadników przewodów E2/000, także jako samoprowadzące

prowadniki „Auto-Glide”.

Wersja ta bezpiecznie ślizga się bez rynny na odcinkach do 50 m i przy prędkościach do 1,5 m/s. Ponadto użytkownicy mogą zaoszczędzić

na kosztach materiałów i montażu. W mechanizmie „Auto-Glide” górny odcinek

prowadnika zazębia się w dolnym odcinku i jest pewnie prowadzony przez specjalne, przypominające grzebienie, otwierane poprzeczki. Dla serii E2/000 otwierany po wewnętrznym promieniu, samoprowadzący system prowadników został teraz rozbudowany i zoptymalizowany: nowe, otwierane poprzeczki „Auto-Glide” mają większe powierzchnie ślizgowe, co jeszcze bardziej

zwiększa żywotność prowadników.

Ponadto nakładane skrzydło prowadzące na pierwszych metrach drogi przesuwu zapewnia prawidłowe zazębianie się odcinka górnego. Skrzydło to jest potrzebne tylko jeden raz, przy tym członie prowadnika, który jako pierwszy ma styczność z dolnym odcinkiem.

Jest ono montowane po stronie zabieraka przez łatwe zaciśnięcie. Nowością jest także prowadnica podłogowa w formie półskorup.

W zależności od rozmiaru prowadnika, zastosowanie ma sens przy drogach

przesuwu powyżej 15 m. Są one montowane parami w odległości co 2 m na podłożu i utrzymują dolny odcinek prowadnika na właściwym torze przesuwu. Przez płaskie prowadnice podłogowe bez problemu mogą przejeżdżać pojazdy transportowe.

www.igus.pl