Impuls EVO w Kopalni Soli Wieliczka S.A.

  Kopalnia Soli „Wieliczka” wdrożyła Impuls EVO, system wspomagający zarządzanie przedsiębiorstwem. Impuls EVO stanowi rdzeń zarządzania finansami Grupy kapitałowej Kopalni Soli „Wieliczka”, wspiera prowadzenie działalności turystycznej, hotelowej, gastronomicznej, a także górniczej. O wyborze systemu firmy BPSC zdecydowała przede wszystkim łatwość integracji z innymi aplikacjami. 

  Kopalnia Soli „Wieliczka” to okręt flagowy polskiej turystyki, najpopularniejszy obiekt górniczy na świecie, a jednocześnie duże przedsiębiorstwo zatrudniające ponad 700 osób, a pośrednio dające pracę w sumie ponad 1500 osobom. 

  – Grupa kapitałowa, w skład której wchodzą 3 spółki prowadzi działalność turystyczną, a  także uzdrowiskową i biznesową. Odpowiada także za utrzymanie zakładu górniczego i zabezpieczanie wyrobisk poekspolatacyjnych – informuje Kajetan d’Obyrn Prezes Zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”  

  Te wszystkie obszary wymagały wdrożenia rozbudowanego systemu do ewidencji sprzedaży, zapewniającego integrację danych pochodzących z naszych spółek w obszarze obsługi klienta, finansów i księgowości, kadr i płac oraz zarządzania gospodarką magazynową – wyjaśnia powody wdrożenia systemu Impuls EVO Łukasz Gębala, kierownik Działu Controllingu w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A.

  W poszukiwaniu marży

  Impuls EVO stał się podstawowym systemem do ewidencji zdarzeń gospodarczych i kluczowym narzędziem do zarządzania finansami w Grupie Kapitałowej. Zdecydował o tym nie tylko przyjazny interfejs, możliwość dostępu do danych za pośrednictwem urządzeń mobilnych, ale przede wszystkim otwartość systemu. – Impuls EVO integruje dane z wielu różnych aplikacji dedykowanych  bieżącej obsłudze ruchu turystycznego, gastronomii, działalności uzdrowiskowej czy hotelarskiej. Dzięki temu pozyskiwane informacje są  bardziej spójne. Na ich bazie możemy też szybko podejmować strategiczne decyzje.  – tłumaczy Grzegorz Kawaler, Kierownik Działu Informatyki w Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. 

  Impuls EVO wspiera rozbudowany system rachunkowości zarządczej i zasila ogromną hurtownię danych. Grupa Kapitałowa zbiera w niej dane dotyczące wyniku finansowego, źródeł finansowania, rodzajów działalności, etc. – Nasze zarządzanie finansami  oparte na Impulsie polega na szukaniu wyniku. Szukamy działalności, która generuje najlepszy efekt finansowy, analizujemy z czego bierze się wynik, jak zmienia się  w czasie, co wpływa na jego zmianę. Dzięki temu wiemy co robić, by poprawiać wyniki finansowe. Identyfikujemy problemy i szukamy marży. – tłumaczy Łukasz Gębala.

  Logistyka powiązana z liczbami

  Wdrożenie Impuls EVO ułatwiło również zarządzanie gospodarką magazynową i realizację polityki zakupowej. Dzięki powiązaniu logistyki z księgowością, pracownicy Kopalni Soli „Wieliczka” S.A. na bieżąco nadzorują każdy etap zamówienia. – Wiemy co dzieje się z materiałem – czy został  zakupiony, czy jeszcze  czekamy na dostawę, czy jest  już dostępny w magazynie. Powiązanie  dokumentów magazynowych z księgowymi sprawia, że mamy dostęp do wszelkich informacji o rodzajach kosztów dla poszczególnych materiałów. Już na etapie planowania wiemy, ile realizacja zamówienia będzie kosztowała, dzięki czemu możemy nadzorować wydatkowanie dotacji, która jest dla nas istotna. – tłumaczy Joanna Grochal-Lewandowska z Działu Logistyki Kopalni Soli „Wieliczka” SA .

  W najbliższym czasie Kopalnia Soli Wieliczka S.A. planuje wprowadzić mechanizm wysyłania faktur sprzedaży.