INDUSTRYmeeting – specjalistyczne wydarzenie zakończone udanymi kontraktami

  W dniach od 28 lutego do 2 marca br. w sosnowieckim Expo Silesia odbyła się premierowa edycja wydarzenia skierowanego do branży przemysłowej – Targi Technologii Przemysłowych INDUSTRYmeeting, na które złożyły się: Targi Technologii Cięcia ExpoCUTTING, Targi Technologii Szlifowania GRINDexpo, Salon Technologii Lutowania i Zgrzewania BRAZINGexpo oraz Salon Technologii i Materiałów Kompozytowych KOMPOZYTmeeting. Targi te stanowiły doskonałą platformę wymiany poglądów i doświadczeń w najbardziej uprzemysłowionym regionie Polski.

  W pawilonie Expo Silesia swoje stoiska zorganizowało blisko 70 firm z Polski, Republiki Czeskiej oraz Szwecji i Włoch. Wystawcy prezentowali specjalistyczne narzędzia i nowoczesne technologie przemysłowe. Niektóre prezentacje zostały wzbogacone praktycznymi pokazami maszyn „w ruchu”. W ten sposób prezentowane były przede wszystkim procesy technologii cięcia i szlifowania.

  Wystawę INDUSTRYmeeting odwiedziło ponad 1500 specjalistów. Wśród mich znaleźli się m.in. właściciele firm produkcyjnych, kierownicy, managerowie, reprezentanci wyższych uczelni oraz instytucji branżowych. Specjaliści, którzy odwiedzili targi, mieli możliwość pogłębienia swojej fachowej wiedzy poprzez udział w licznych spotkaniach z branżowymi ekspertami.

  W ramach targów INDUSTRYmeeting odbył się organizowany przez firmę 3M Ogólnopolski Finał Starcia Szlifierzy. Najlepsi szlifierze, którym udało się pokonać współzawodników w trakcie edycji eliminacyjnych w całym kraju, mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na szerokim forum i zmierzyć się w walce o tytuł Mistrza Szlifowania 3M. Starcie Szlifierzy, dzięki odbywającym się równocześnie szkoleniom prowadzonym przez ekspertów 3M, było również miejscem wymiany doświadczeń oraz nawiązania nowych kontaktów.

  Także branża kompozytów miała swoje wydarzenie konferencyjne towarzyszące targom. Po raz pierwszy w Expo Silesia odbyło się bardzo ciekawe seminarium pt. „Materiały kompozytowe w przemyśle” organizowane przez Wydział Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej, Polskie Towarzystwo Materiałów Kompozytowych i Expo Silesia. Przedstawiciele kilku ośrodków naukowo-badawczych oraz firm wygłosili aż 13 referatów. Tematy wystąpień dotyczyły przede wszystkim wykorzystania materiałów kompozytowych w przemyśle. Seminarium cieszyło się dużym zainteresowaniem specjalistów reprezentujących branżę kompozytów.

  Już dziś zapraszamy na kolejną edycję targów, która odbędzie się w dniach 13-14 lutego 2018 roku.

  Więcej informacji na www.industrymeeting.pl , www.kompozytmeeting.pl