Innowacyjne rozwiązania w urządzeniach dźwigowych

W czasie kiedy wytwórcy dążą do obniżania kosztów produkcji, głównym wymogiem staje się ergonomia i bezpieczeństwo, szczególnie w przedsięwzięciach typu Lean Manufacturing. Konieczne staje się stosowanie urządzeń mogących przystosować się do trybu pracy wielozadaniowej, które są konstruowane tak, aby przenosić materiały szybko oraz bezpiecznie i bez uszkodzeń, a jednocześnie chroniące pracownika przed monotonią pracy i zapewniające bezpieczeństwo operatora danego urządzenia.

– Klienci żądają, aby ich urządzenia do transportu bliskiego spełniały trzy główne postulaty: przyczyniały się do spadku uszkodzeń produktu, chroniły pracowników przed obrażeniami oraz zwiększały zdolność produkcyjną – mówi Jeff McNeil, menedżer ds. marketingu z firmy Gorbel. – Chcą polepszyć jakość swoich procesów oraz zredukować liczbę pracowników, osiągając te same wyniki przy zapewnieniu bezpieczeństwa pracownika podczas wykonywania danego zadania.

Bez wątpienia produkcja odchudzona i jej metody ograniczania marnotrawstwa są kluczem w wielu procesach produkcyjnych i ponoszonych nakładach inwestycyjnych. Produkcja tego typu nie jest jedynym nowatorskim kierunkiem rozwoju zarządzania produkcją. Według Dana Senffa zajmującego się ergonomią podnoszenia i przenoszenia ładunków w firmie Infersoll Rand, przeprowadzanie udoskonaleń zmusza dostawców do obmyślania produktów mniejszych, lżejszych i szybszych.

– Innowacje są związane z udoskonalaniem osiągów oraz zmniejszaniem kosztów produktu – twierdzi Senff. Zasady Lean Manufacturing nie tylko eliminują marnotrawstwo podczas trwania całego procesu, lecz również skracają czas wprowadzenia produktu na rynek oraz zmniejszają koszty.

Dźwignice

 

Wiele dźwigów i żurawi jest tak projektowanych, aby wypełnić lukę między obsługą całkowicie automatyczną a ręczną

Producenci nadal skupiają się na standardowych platformach oraz podzespołach, co umożliwia im zmniejszenie wydatków. McNeil dodaje, że rola techniki w tych wysiłkach jest znacząca i jest to widoczny trend w obszarze urządzeń dźwigowych i żurawi.

– Producenci skupiają uwagę na urządzeniach podnoszących przeznaczonych do pracy ciągłej – twierdzi Senff. – Jest wiele urządzeń pneumatycznych przeznaczonych do pracy ciągłej, ale wytwórcy rozwijają urządzenia podnoszące z napędem elektrycznym.

Inne trendy

Innymi pojawiającymi się trendami w produkcji dźwignic jest zastosowanie napędów o zmiennej prędkości oraz bezprzewodowych interfejsów. – Technologia zmiennej prędkości w elektrycznych urządzeniach podnoszących rozwija się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników związanym z nieograniczoną kontrolą prędkości – mówi Senff. – Bezprzewodowe technologie rozwijają się bardzo szybko, a wymogiem użytkowników staje się zdolność do bezprzewodowego sterowania urządzeniami podnoszącymi.

Wiele nowinek technicznych wprowadzanych jest do tych urządzeń jako odpowiedź na zapotrzebowanie użytkowników na zwiększenie ich elastyczności. Według McNeila producenci szukają rozwiązań zwiększających elastyczność urządzeń. Pozwala im to na uzyskanie większych korzyści z zainwestowanego kapitału.

Elastyczność jest ogromnym problemem w firmach – twierdzi McNeil. – To dążenie do elastyczności obserwujemy zwłaszcza w takich przypadkach, gdy firmy wybierają nowoczesne technologie, ręcznie obsługiwany sprzęt zamiast całkowicie zautomatyzowanego. Dlaczego?

Rozwiązania całkowicie zautomatyzowane eliminują zapotrzebowanie na ręczną obsługę przez człowieka, ale nie reagują tak szybko na zmiany w procesie produkcyjnym lub sytuacje alarmowe, jak potrafią to czynić ludzie. Coraz więcej najnowocześniejszych rozwiązań jest projektowanych z wbudowanym ograniczeniem zakresu ruchu, które chroni pracowników, podnoszony ładunek i powierzchnie, na której jest układany.

Zwiększenie zysków

Wprowadzanie do urządzeń podnoszących innowacji zwiększających możliwości operacyjne, wydajność, ergonomię i bezpieczeństwo poprawia także wyniki finansowe. W wielu przypadkach ta poprawa jest znacząca.

– Kiedy spojrzymy na koszty zmniejszające cenę produktu, producenci nie tylko skupiają się na minimalizowaniu kosztów materiałowych, lecz również na kosztach ogólnych i robociźnie wliczonej w produkt końcowy – twierdzi Senff. – Każde zmniejszenie kosztów wytworzenia produktu jest jednocześnie oszczędnością dla użytkownika i/lub zwiększeniem zysku producenta.

– Widzimy użytkowników potrafiących zwiększyć zyski poprzez wybór lepszych rozwiązań w zakresie urządzeń podnoszących – dodaje McNeil. – Na przykład wystarczy zastąpić dźwig, który wraz z obsługą stanowiska załadunku/rozładunku wymagał zatrudnienia trzech osób, na urządzenie wymagające jedynie jednej osoby do obsługi ładunków. 

Tłumaczenie: Dominik Skupień

Autor: Kevin Campbell