Innowacyjny Cezamat już się powiększył

  Instytut Technologii Elektronowej dołączył do konsorcjum Cezamatu (Centrum Zaawansowanych Technologii i Materiałów). Celem konsorcjum jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze w zakresie interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych na najwyższym, światowym poziomie.

  Cezamat, ośrodek badawczo-wdrożeniowy skupiający czołowe polskie jednostki naukowe (szkoły wyższe, instytuty Polskiej Akademii Nauk i instytuty badawcze), powiększył grono konsorcjantów o Instytut Technologii Elektronowej (ITE).

  Instytut Technologii Elektronowej jest instytutem badawczym w dziedzinie mikro i nanotechnologii półprzewodnikowych, prowadzi badania w zakresie elektroniki i fizyki ciała stałego oraz opracowuje, wdraża i upowszechnia nowoczesne rozwiązania w mikro- i nanoelektronice oraz fotonice. ITE od początku swojego istnienia opracowuje nowoczesne technologie półprzewodnikowe oraz wykorzystujące je konstrukcje przyrządowe dla potrzeb gospodarki.

  – Z pewnością wniesiemy do konsorcjum wieloletnie doświadczenie w tym zakresie. Właśnie te kierunki badań uznawane są przez konsorcjum Cezamat jako strategicznie ważne – komentuje Zbigniew Poznański, dyrektor Instytutu.

  Sam Cezamat to inwestycja w obszarze wysokich technologii realizowana dotychczas przez konsorcjum ośmiu renomowanych warszawskich ośrodków naukowych. Celem programu jest stworzenie platformy integrującej środowisko badawcze w zakresie interdyscyplinarnych badań nad przyszłościowymi materiałami i technologiami poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowo-wdrożeniowych na najwyższym, światowym poziomie.

  Finansowany ze środków unijnych projekt obejmuje budowę kompleksu laboratoriów wyposażonych w unikatowy w skali światowej sprzęt badawczy, do którego dostęp będzie otwarty zarówno dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów, jak również dla polskich i zagranicznych przedsiębiorców zainteresowanych współpracą badawczo-rozwojową. Sercem Cezamatu będzie Laboratorium Centralne powstające na działce należącej do Politechniki Warszawskiej.

  Źródło: www.wnp.pl