Inteligentna platforma lokalizacji wewnątrzbudynkowej AIUT Romotus wspiera bezpieczeństwo pracy na produkcji i w magazynie

Systemy automatycznej lokalizacji osób wewnątrz budynków pomagają dbać o bezpieczeństwo, efektywnie zarządzać zasobami i optymalizować procesy biznesowe. Oto jak działa jedna z najnowocześniejszych platform tego typu. Romotus to inteligentny system lokalizacji w czasie rzeczywistym, przeznaczony do śledzenia i pozycjonowania osób oraz obiektów mobilnych w zamkniętym środowisku. Rozwiązanie w całości opracowane przez największego polskiego integratora, firmę AIUT, znajduje zastosowanie w wielu obszarach – od monitoringu pracy i śledzenia zasobów (w tym ludzi, palet, autonomicznych pojazdów AMR czy wózków widłowych) po komunikację z pracownikiem w zakresie procedur bezpieczeństwa.

Nowy standard w zarządzaniu zasobami i pracą

Romotus to elastyczna i w pełni skalowalna platforma działająca w oparciu o różne dostępne technologie nawigacji (UWB, BLE, IMU) i dająca możliwość nieograniczonego rozwoju infrastruktury zgodnie z aktualnymi potrzebami przedsiębiorstwa. System wizualizuje monitorowane zasoby na cyfrowej, aktywnej mapie danego obiektu (magazynu, hali produkcyjnej, szpitala, biura) i w czasie rzeczywistym pozwala na śledzenie i lokalizację dowolnej liczby pracowników, weryfikację ich uprawnień, śledzenie pojazdów i robotów, z dostosowaniem pracy maszyn do sytuacji.

Rozbudowane funkcjonalności

Precyzyjne lokalizowanie w pomieszczeniach i halach, maksymalizacja bezpieczeństwa pracy, śledzenie ruchu w dowolnej przestrzeni zakładowej w czasie rzeczywistym, nieograniczony zasięg, to główne zalety rozwiązania AIUT.

Wykorzystując technologię Internetu Rzeczy system pozwala analizować rzeczywisty ruch we wskazanej przestrzeni zakładowej i zarządzać pracą osób oraz maszyn, czuwając nad bezpieczeństwem. Za pośrednictwem wygodnych elektronicznych identyfikatorów pracownicy automatycznie otrzymują informacje (w formie komunikatu lub wibracji) dotyczące bezpieczeństwa lub naruszeń. Dzięki tym urządzeniom pracownik może również skutecznie wezwać pomoc i informować o sytuacjach niebezpiecznych.

Zwiększenie bezpieczeństwa

System AIUT monitoruje w trybie ciągłym położenie pracowników i maszyn celem zapewnienia bezpiecznego środowiska pracy. Ponadto lokalizuje pracowników w obszarach zabronionych lub szkodliwych, komunikując zdarzenia w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie wykrywa również sytuacje zagrażające zdrowiu pracownika: detekcja upadku lub uderzenia.

Optymalizacja organizacji pracy

Romotus umożliwia rejestrację czasu pracy dowolnej liczby osób, identyfikację aktywności (związanej z położeniem pracownika lub obiektu), kontrolę dostępu (automatyczne odblokowywanie przejść lub działania maszyn) oraz analizuje ruch na trasach m.in. w celu optymalizacji rozłożenia stanowisk.

Automatyczna kontrola dostępu

Rozwiązanie pozwala na systemowe definiowanie obszarów monitorowanych, a także tworzenie przestrzeni i stref specjalnych o zdefiniowanych poziomach dostępu.

Rozwiązanie AIUT może zostać dostosowane do potrzeb konkretnego zakładu lub magazynu, a lista funkcjonalności pozwala na osiągnięcie różnych celów.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.