Inteligentne sieci energetyczne – wspólny projekt Schneider Electric i ERDF

Nowy system elastycznego zarządzania operacjami sieci opracowany przez ERDF i Schneider Electric jest świadectwem zaangażowania obu firm w rozwój technologii smart grid.

W ramach zawiązanego ponad rok temu partnerstwa między ERDF i Schneider Electric, obie firmy połączyły siły tworząc i testując innowacyjne oprogramowanie i rozwiązania do zarządzania sieciami o średnim i niskim napięciu, projektowania i monitoringu stacji przesyłowych przyszłości, umożliwiające zwiększenie ilości energii generowanej ze źródeł odnawialnych.

Postępujący proces integracji odnawialnych źródeł energii oraz wprowadzania rozwiązań do zarządzania obciążeniem sieci zainicjowany przez operatorów zewnętrznych mają silny wpływ na funkcjonowanie sieci ERDF, generując dodatkowe koszty związanie z przesyłaniem i dystrybucją energii.

Klucz tkwi w technologii

Nowe technologie informatyczne oraz rozwiązania do zarządzania aktywnymi zasobami muszą balansować dostawy zgodnie z aktualnym zapotrzebowaniem, uwzględniając jednocześnie możliwości sieci. Ten rodzaj technologii umożliwia operatorom zewnętrznym kontrolę zasobów 

i jednocześnie gwarantuje ERDF niespotykany wcześniej poziom wglądu w dynamikę pracy sieci, pozwalając na dostosowywanie systemu sieci dystrybucyjnej i podnoszenie jej niezawodności. 

Elastyczność zasobów energetycznych jest efektem wykorzystania niewielkich, rozproszonych generatorów (< 10 MW) podłączonych bezpośrednio do sieci dystrybucyjnej (np. generatory wiatrowe lub słoneczne) i magazynów energii, lecz również wprowadzania rozwiązań do zarządzania obciążeniem sieci przez zewnętrznych operatorów. Wszystkie te źródła zostają zagregowane, aby dostarczyć ilość energii zgodnie z aktualnym poziomem zapotrzebowania.  

Sprawdzona współpraca

Firmy ERDF i Schneider Electric współpracowały już wcześniej przy szeregu projektów smart grid i jeszcze bardziej zacieśnią swoje partnerstwo oferując system elastycznego zarządzania zasobami operatorom sieci dystrybucyjnych (ERDF, publiczni dostawcy energii itp.), który zostanie wdrożony w Lyonie, w ramach projektu Greenlys*.

Aplikacja do monitoringu rozproszonych zasobów “StruxureWare Flexible Resources Operation” umożliwi:

  • precyzyjne identyfikowanie wszystkich rozproszonych źródeł energii w sieci, aż do poziomu sieci niskiego napięcia;
  • zaspokojenie wymogów technicznych, pozwalając na wykorzystanie rozproszonych źródeł energii na rynku energii, podczas balansowania, lub zarządzania wydajnością sieci, pozwalając uniknąć problemów technicznych podczas eksploatacji przez zewnętrznych operatorów;
  • optymalizację kosztów operacyjnych i inwestycyjnych na poziomie sieci, dzięki aktywnemu operowaniu rozproszonymi zasobami, oferując alternatywę dla tradycyjnych rozwiązań do wzmacniania sieci.

Jako lider na polu zarządzania energią dla sektora usług publicznych i infrastruktury, a także przemysłu, budynków i mieszkalnictwa, Schneider Electric angażuje się w rozwój inteligentnych sieci energetycznych i uzupełnia swoją szeroką ofertę usług o oprogramowanie i systemy dla operatorów sieci oraz rozwiązania DERMS (Distributed Energy Resource Management Systems) – mówi Jacek Łukaszewski, Prezes Zarządu, Schneider Electric. Ten projekt demonstruje wartość naszych rozwiązań z perspektywy wszystkich graczy na rynku energii, a zwłaszcza dystrybutorów – dodaje.

Philippe Monloubou, prezes zarządu ERDF dodaje, że ciągłe unowocześnianie i automatyzacja sieci, zwłaszcza sieci niskiego napięcia, przyczyni się do rozwoju energetyki źródeł odnawialnych, podnosząc jednocześnie jakość usług. Dzięki bliskiej współpracy z naszymi partnerami, takimi jak Schneider Electric, możemy skutecznie zademonstrować wydajność inteligentnych sieci energetycznych oraz korzyści, które one oferują zarówno dla klientów, jak i całego francuskiego przemysłu. Nasz najnowszy projekt dostarczy ERDF narzędzia do zarządzania obciążeniem sieci, pozwalając przy tym podnieść, jakość usług.

Rozwiązanie StruxureWare Flexible Resources Operation zostanie wdrożone do końca 2014 r. w Lyonie. Jego operatorem będzie firma ERDF. Rozwiązania opracowane w ramach partnerstwa umożliwią ERDF i Schneider Electric wzmocnienie pozycji liderów w obszarach swojej działalności oraz podkreśli ich zaangażowanie w rozwój sieci smart grid zarówno we Francji, jak I za granicą.