Intosite, nowa aplikacja przemysłowa Siemensa już dostępna w Microsoft Store

Nowa aplikacja mobilna Intosite™ Siemensa, którą obsługuje Microsoft Windows(R) 8.1 jest już dostępna w Microsoft Store. Intosite to oparta na chmurze aplikacją sieciowa, która udostępnia trójwymiarowe odpowiedniki zakładów przemysłowych, dzięki czemu producenci mogą tworzyć inteligentne mapy swoich zakładów na całym świecie.

Intosite zapewnia prosty, intuicyjny dostęp do informacji z dowolnego systemu informatycznego, w tym informacji o produkcji z powiązanego systemu do zarządzania cyklem życia produktów (PLM). Intosite prezentuje informacje w kontekście geograficznym i pozwala użytkownikom uzyskać dane wirtualnie poruszając się w obszarze fabryki i klikając dostępne znaczniki na mapie. Intosite zapewnia producentom wirtualny dostęp do zakładów, dzięki czemu mogą planować, rozwiązywać problemy, oraz globalnie wymieniać najlepsze praktyki, bez konieczności kosztownych wizyt w zakładach i uciążliwego sięgania do wielu źródeł danych, aby uzyskać pełny obraz zakładu.

Oprogramowanie Intosite jest wdrażane w postaci usługi SaaS (Software as a Service — oprogramowanie jako usługa). Oznacza to, że oprogramowanie i powiązane z nim dane są obsługiwane w chmurze, do której można uzyskać dostęp za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu kolejne inwestycje związane ze sprzętem lub zarządzaniem instalacją oprogramowania i jego konserwacją nie są już potrzebne.

Świadoma lokalizacji mobilna aplikacja Intosite daje te możliwości mobilnym użytkownikom, zapewniając dokładne informacje lokalizacyjne. Ponadto, aplikacja pozwala na automatyczne tworzenie odpowiednich znaczników lokalizacji podczas zbierania informacji o zakładzie (łącznie ze zdjęciami i filmami) i wysyła te dane do oprogramowania Intosite.