Inwestycja w oszczędności

Dla jednego z klientów, wiodącego producenta opon specjalistycznych, MMR Group MediaTransfer przeprowadziło symulację kosztów projektu izolacji prasy wulkanizacyjnej do produkcji opon, zasilanej parą nasyconą o temperaturze 160°C, przy zastosowaniu systemu Conti® Thermo Protect. W efekcie znacznie ograniczono straty energii cieplnej, a kalkulacyjny czas zwrotu inwestycji (ROI), przy obecnych stawkach za energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji pary, wyniósł ok. 5 miesięcy.

Conti® Thermo Protect to zestaw materiałów izolacyjnych przeznaczony do izolacji termicznej i ochrony mechanicznej instalacji wysokotemperaturowych, dedykowany do zakresu temperatur od 140°C do 250°C, ograniczający straty energii cieplnej nawet o 80%.

W zakresie projektu była termoizolacja zaworów i armatury o skomplikowanych kształtach i rozwiniętej powierzchni oraz przewodów elastycznych, w których system Conti® Thermo Protect ukazuje największą przewagę nad innymi systemami izolacji termicznej. Przy obecnych stawkach za energię elektryczną wykorzystywaną do produkcji pary, kalkulacyjny czas zwrotu inwestycji (ROI) wyniósł ok. 5 miesięcy. Dodatkowo ograniczył temperaturę zewnętrzną instalacji do 50°C, co ma istotne znaczenie w odniesieniu do BiHP.

Inne zalety systemu Conti® Thermo-Protect:

  • łatwy do samodzielnego montażu i wielokrotnego demontażu; gotowa izolacja pozwala na łatwy i szybki dostęp do armatury w celu sprawdzenia, wymiany uszczelnień, badań szczelności itp.
  • odporny na działania promieniowania UV, warunki atmosferyczne i wiele mediów,
  • samogasnący, hydrofobowy, wodoodporny, paroprzepuszczalny,
  • dzięki wysokiej paroprzepuszczalności chroni przed wystąpieniem zjawiska korozji pod warstwą izolacyjną (CUI),
  • trwały i o niskiej szkodliwości dla środowiska,
  • wysoce odporny mechanicznie i elastyczny w układach dynamicznych w zakresie temperatur od -50 do +250°C,
  • dostarczany w postaci mat z niezwulkanizowanej gumy do indywidualnego dopasowania, ulegającej szybkiej samowulkanizacji na instalacji oraz w postaci gotowych zwulkanizowanych formatek przystosowanych do izolacji standardowej armatury i przewodów elastycznych.

Szczegóły dotyczące systemu Conti® Thermo-Protect: https://mt.mmrgroup.pl/produkty/conti-thermo-protect/