Inwestycje PKN Orlen

    PKN Orlen przewiduje, że dzięki prowadzonym obecnie inwestycjom ma realne szanse na osiągniecie znaczącej pozycji regionalnej i europejskiej na rynku dwóch kluczowych produktów petrochemicznych: poliolefiny i kwasu tereftalowego. 

    Jak podał  PKN Orlen, priorytetami spółki do 2010 r. są m.in.: dokończenie budowy instalacji paraksylenu (PX) i kwasu tereftalowego (PTA), zatrudnienie pracowników do uruchomienia i prowadzenia produkcji oraz działu sprzedaży PTA, budowy organizacji sprzedażowej.

    Zakończenie budowy kompleksu  PX przewidziane jest na kwiecień 2010 r., a rozruch technologiczny w połowie 2010 r. Rozpoczęcie produkcji przewidziano na trzeci kwartał 2010 r. Zdolności produkcyjne PX wyniosą 50 ton na godzinę, czyli w skali roku 400 tys. ton. Całość produkcji będzie zużywana jako surowiec do produkcji PTA.

    Zakończenie budowy kompleksu PTA planowane jest na czerwiec 2010 r., a rozruch mechaniczny w okresie wakacyjnym. Wprowadzenie paraksylenu do instalacji PTA, rozruch technologiczny, postój technologiczny spółka planuje na przełomie września i października 2010 r. Uruchomienie produkcji na rynek nastąpić ma w IV kwartale 2010 r. Zdolność produkcyjna instalacji PTA wyniesie 75 ton na godzinę, tj. w skali roku 600 tys. ton.