Inżynierowie szukają pracy

  Aż 45% inżynierów szuka obecnie aktywnie pracy. Jako główny powód wskazują chęć zdobycia nowych doświadczeń zawodowych. To wynik najnowszego sondażu Banku Danych o Inżynierach przeprowadzonego na grupie ponad 1300 inżynierów.

  Wynik sondażu jednoznacznie wskazuje, że to jednak nie kryzys i związane z nim zwolnienia pchają inżynierów w stronę poszukiwań pracy, ale chęć rozwoju. Wynika to z faktu, że oprócz branż, takich jak motoryzacja czy budownictwo kubaturowe są też takie, które wciąż prowadzą rekrutacje i poszukują specjalistów. Wiele firm, nawet jeśli chwilowo wstrzymuje się z zatrudnianiem nowych pracowników, nie wyklucza takiej możliwości w najbliższym czasie.

  Inżynierowie poszukując pracy, liczą na lepsze wynagrodzenie i możliwość awansu. Dlatego też są skłonni odejść z dotychczasowych miejsc pracy, jeśli dostaną lepszą propozycję zawodową. „Nie ma złudzeń co do tego, że wykwalifikowani specjaliści z branży technicznej oczekują wiele od swoich pracodawców i mają świadomość swojej wartości rynkowej” – twierdzi, Ewa Gumbarewicz, Konsultant z Banku Danych o Inżynierach.

  Aktywność na rynku pracy inżynierów nie jest spowodowana negatywnymi tendencjami rynkowymi i związaną z tym paniką. To bardziej chęć sprawdzenia się, zdobycia ciekawszej pracy, satysfakcji zawodowej i finansowej. Zdaniem Elizy Koniecznej – Elas, Konsultanta z Banku Danych o Inżynierach „kryzys wciąż jest zauważalny tylko w niektórych branżach, a Ci inżynierowie, którzy w wyniku obecnej sytuacji gospodarczej stracą posadę bez większych trudności znajdą pracę, chociaż może w innej branży niż ta, w której dotychczas pracowali”.

  Tylko niespełna 13% inżynierów podaje za powód poszukiwań pracy utratę pracy. Te osoby są bardziej otwarte na zmianę branży, czy ewentualne obniżenie oczekiwań finansowych. Biorą po uwagę, chociaż nie od razu, możliwość relokacji i przeprowadzkę w regiony mniej dotknięte falą zwolnień.

  Sondaż BDI publikowany był na stronie Banku Danych o Inżynierach w okresie luty- marzec 2009 r. W badaniu udział wzięło 1326 inżynierów.

  Więcej informacji na stronie www.bdi.com.pl