Inżynierowie wciąż są zainteresowani pracą za granicą

  Spośród 1039 specjalistów, którzy wzięli udział w sondażu przeprowadzonym przez BDI wynika, że ponad 70 % głosujących chętnie przyjęłoby posadę w innym kraju.

  Wydaje się, że polscy inżynierowie wciąż interesują się pracą za granicą, nawet pomimo panującego globalnego kryzysu. Zapewne nie jest to zaskoczeniem dla większości, gdyż inżynierowie od dawna chętnie wyjeżdżali za granicę by objąć ciekawe stanowiska. Wydaje się jednak, iż zmienił się główny motywator do tego działania. W latach wcześniejszych, znaczącym był sam fakt istnienia wakatów dla polskich inżynierów w versus ich braku w kraju, dziś mówimy głównie o motywacji stricte finansowej bądź dotyczącej rozwoju swoich kompetencji.

  Warto zwrócić uwagę na fakt, iż połowa ankietowanych inżynierów zainteresowanych pracą za granicą wskazała na motywator finansowy. Przez ostatnie lata płace inżynierów wzrosły, pracodawcy musieli bowiem powiększyć uposażenie na stanowiskach, gdzie popyt przewyższał podaż w polskiej gospodarce. Wydaje się, że motywator ten znacznie osłabł w ostatnim okresie. Co zatem jeszcze powoduje polskimi inżynierami? „Dziś mówimy zatem głównie o motywacji związanej z rozwojem osobistym. Wielu młodych inżynierów decyduje się na pracę za granicą by umożliwić sobie kontakt z najnowszymi technologiami bądź uczestniczenia w ciekawych przedsięwzięciach, które znacząco „podwyższą wartość” jego osoby po powrocie do kraju”, komentuje Monika Budzyńska, Konsultant ds. Rekrutacji z Banku Danych o Inżynierach.

  Mniejsza grupa inżynierów (ok. 28%) nie wykazuje zainteresowania wyjazdem poza Polskę na dłuższy okres czasu, co może wskazywać na to, iż Polska de facto stała się atrakcyjnym rynkiem pracy dla inżynierów. Ten procent delikatnie wzrósł przez ostatni rok zważywszy na wyniki sondażu BDI z grudnia 2008 r., gdy 16% inżynierów podkreślało, iż tylko Polska jest dla nich docelowym miejscem pracy.

  Reasumując, polscy pracodawcy wciąż powinni mieć na uwadze, iż znacząca grupa inżynierów, chętnie skorzysta z lepiej płatnej bądź ciekawszej merytorycznie posady za granicą, co szczególnie w kontekście nie wielkiej liczby specjalistów z danej branży, może mieć negatywne konsekwencje w rozwoju danych branż w Polsce.

  Więcej informacji na stronie www.bdi.com.pl