IOS w Soda Polska Ciech za 45,6 mln zł

    Konsorcjum z udziałem spółki ABM Solid podpisało z firmą Soda Polska Ciech umowę na wykonanie „pod klucz” Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS) za ponad 45 mln zł.

    „Termin wykonania robót – 26 miesięcy od podpisaniu umowy” – czytamy w komunikacie, w którym podano że inwestor zgodnie z zapisami umownymi złożył oświadczenie o zawieszeniu wykonywania prac do momentu uzyskania finansowana dla budowy IOS za wyjątkiem wykonywania prac projektowych.

    Oprócz ABM Solid w skład konsorcjum wchodzi Alstom Power z siedzibą w Warszawie jako lider i Alstom Power Sweden.