ITM Industry Europe – targi ery cyfrowej

Silnej pozycji w branży przemysłowej nie buduje się szybko. To lata ciężkiej pracy opartej na wnikliwych analizach rynku, biznesowych relacjach i zaufaniu. Grupa MTP organizując od kilku dekad targi przemysłowe, stworzyła w Poznaniu centrum światowych trendów tego sektora. W 2020 r. wydarzenie odbędzie się po raz dziewięćdziesiąty drugi. Przemysł ery cyfrowej – to hasło towarzyszące najbliższej edycji targów ITM Industry Europe.

Wieloletnie doświadczenie doceniają partnerzy. W 2019 r. podczas targów ITM Industry Europe swoją ofertę prezentowało blisko 1000 wystawców z 26 krajów. Efektownie zaaranżowane stoiska zajęły aż 26.500 m2. Nowoczesne maszyny, roboty i specjalistyczne urządzenia przyciągnęły do Poznania 18.573 zwiedzających profesjonalistów.

Siła targów ITM

Te imponujące liczby nie pozostawiają wątpliwości. ITM Industry Europe to największe i najbardziej znaczące wydarzenie branży przemysłowej w tej części Europy.

– Targi tworzą nie tylko bogate ekspozycje liderów branży, ale także liczne konferencje, debaty i szkolenia. Czterodniowy program ITM Industry Europe co roku budowany jest na wiedzy doświadczonych ekspertów oraz wspierany przez kluczowe stowarzyszenia  i instytucje branży przemysłowej. Mamy świadomość, że targi ITM nie mogłyby istnieć bez naszych wystawców. To oni są dla nas największą inspiracją i motywacją. Bez tej współpracy ITM byłyby dzisiaj w zupełnie innym miejscu. Dzięki temu wsparciu stale się rozwijamy i możemy z dumą organizować największe targi przemysłowe w Europie Środkowo-Wschodniej. Stoją za nami fakty a nie tylko puste slogany reklamowe bez pokrycia w statystykach – mówi Anna Lemańska, pełniąca od czerwca tego roku funkcję dyrektora targów ITM Industry Europe.

Najbliższej edycji targów ITM Industry Europe towarzyszy hasło: Przemysł ery cyfrowej. Cyfryzacja przemysłu zakłada stosowanie nowoczesnych technologii informatycznych (ICT) w całym procesie wytwórczym – od projektowania, poprzez produkcję i eksploatację, kończąc na utylizacji i ponownym przetwarzaniu.

Cyfryzacja kluczem do sukcesu

Powstające nowe modele biznesowe, nowe formy współpracy i głęboka digitalizacja produktów i usług powoduje, że zrozumienie tych zmian i wdrożenie skutecznych strategii staje się kluczem do sukcesu przedsiębiorstw.

– Nadal w Polsce przemysł – rozumiany jako produkcja – nie jest ucyfrowiony w tak wysokim stopniu jak chociażby branża usług. Tam automatyzacja jest prawdopodobnie dużo bardziej rozwinięta i dojrzała niż robotyzacja mechaniczna w przemyśle. Problem w tym, że przemysł bez ucyfrowienia i robotyzacji procesów przestaje być konkurencyjny, ponieważ rosną koszty operacyjne. Dlatego cyfryzacja w przemyśle to przyszłość. Obserwujemy ten trend. Patrząc na potentatów tej branży w krajach wysokorozwiniętych można zauważyć, że era digitalizacji nadeszła na dobre. Widać intensyfikację działań testujących nowe rozwiązania oparte o technologie cyfrowe. W najbliższej dekadzie to właśnie cyfryzacja pozostanie głównym czynnikiem zmian społecznych i gospodarczych oraz nośnikiem wartości o rosnącym znaczeniu – dodaje Anna Lemańska.

Cyfryzacja wywołuje bardzo szybkie zmiany w otoczeniu biznesowym, powodując konieczność dynamicznego i elastycznego reagowania firm w celu utrzymania konkurencyjności na rynku. Cyfrowy biznes rozwija się w sieciowym systemie współpracy, charakteryzując się inną kulturą i sposobem myślenia liderów rynku.

Z uwagi na duży udział kapitału zagranicznego w polskim przemyśle występuje naturalna tendencja do kopiowania rozwiązań związanych np. z koncepcją Przemysłu 4.0 na wzór gospodarek wysokorozwiniętych. Nawet częściowa fragmentaryzacja cyfrowego rynku wyklucza szansę skoku transformacyjnego.

Gospodarka oparta o dane

Polska gospodarka może odnieść ponadprzeciętne korzyści dzięki zwiększonej produktywności i nowym modelom biznesowym. Najkorzystniejsze jest inwestowanie w gospodarkę opartą o dane – takie wnioski płyną z badania zleconego przez Ministerstwo Cyfryzacji. Jak czytamy na stronie Ministerstwa przy odpowiednich regulacjach i inwestycjach w technologie cyfrowe, do 2020 r. wartość rynku danych ma szansę osiągnąć 739 mld euro, co będzie stanowiło 4 proc. PKB Unii Europejskiej.

Do podobnych konkluzji można dojść zapoznając się z wynikami badań przeprowadzonych w 2018 r. przez firmę analityczną IDC (International Data Corporation).

Według ekspertów analizujących ten raport do 2021 roku cyfrowa gospodarka będzie generowała już co najmniej 50% światowego PKB. Dzięki cyfryzacji i wdrażaniu nowych technologii, możliwe będzie lepsze profilowanie ofert, firmy będą szybciej podejmowały decyzje o wprowadzaniu nowych produktów czy usług na rynek, będą też sprawniej komunikowały się z biznesowymi partnerami i klientami wykorzystując w tym celu wiele kanałów komunikacji.

Wyniki badania IDC prowadzą do wniosku, że globalne wydatki przedsiębiorstw na usługi chmury obliczeniowej na świecie do 2021 r. wyniosą ponad 530 mld USD, a 90% przedsiębiorstw będzie korzystać z wielu serwisów i platform w chmurze. Wdrażanie rozwiązań chmurowych nie jest już tylko kwestią oszczędności czy uzyskiwanej dzięki nim elastyczności stają się one ważnym źródłem innowacji.

– W przemyśle produkcyjnym czy logistyce, a nawet sposobie funkcjonowania całych miast analiza bardzo dużych zbiorów danych pozwoli przewidywać potrzeby i zachowania użytkowników oszczędzając czas, energię i inne zasoby. Podniesie produktywność, efektywność i elastyczność w sferze produkcyjnej i usługowej. Te tematy są bliskie idei targów ITM Industry Europe. Trwają intensywne prace nad programem tego wydarzenia. Nie zabraknie tematów, które będą szczególnie przydatne praktykom. Zamierzamy również kontynuować sprawdzone koncepcje jak choćby tematyczne ścieżki zwiedzania. Mogę jednak zapewnić, że w tej edycji uczestników czeka także sporo nowości – przekonuje Anna Lemańska.

Targi ITM Industry Europe odbędą się 2-5 czerwca 2020 na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Ekspozycja zostanie podzielona na salony: MACH-TOOL (Salon Obrabiarek i Narzędzi), METALFORUM (Salon Metalurgii, Hutnictwa, Odlewnictwa i Przemysłu Metalowego, Park Odlewnictwa), SURFEX (Salon Technologii Obróbki Powierzchni, Poligon Umiejętności), WELIDING (Salon Spawania i Cięcia) oraz salon NAUKA DLA GOSPODARKI.

Równolegle odwiedzić będzie można targi Logistyki, Magazynowania i Transportu Modernlog, 3D Solutions – targi druku i skanu 3D oraz Subcontracting.


Źródła:

https://www.gov.pl/

https://www.idc.com/