Izolacja termiczna zwiększa dochody

Jeśli przyjąć, że zakupione paliwo stanowi „środek płatniczy” w budżecie energetycznym zakładu przemysłowego, wówczas izolacja termiczna będzie jedną z pozycji po stronie „oszczędności”. Podobnie jak oszczędności zajmują szczególne miejsce w każdym planie finansowym, przyczyniając się do wzrostu majątku, tak system izolacji termicznej odgrywa poważną rolę w optymalizacji zasobów energetycznych zakładu.

Według programu „Najlepsze praktyki dotycz ące pary” amerykańskiego Departamentu Wykorzystania Energii (DOD), izolacje termiczne należy stosować na wszystkich powierzchniach o temperaturze powyżej 500C. Powierzchnie kotłów, rozdzielcze sieci zasilające, przewody powrotne skroplin, a także zbiorniki oraz osprzęt winny być należycie izolowane termicznie – dla zapewnienia zachowania zasobów cieplnych.

Korzyści

Dwa arkusze ze wskazówkami, stanowiące część serii porad „Najlepszych praktyk dotyczących pary”, mające aktualny numer 19, omawiają korzyści płynące z zastosowania izolacji termicznej oraz przedstawiają obliczenia dotyczące uzyskanych oszczędności energetycznych.

Cenna propozycja nie dotyczy samej pary wodnej, lecz ciepła przez nią dostarczanego. Para wodna umożliwia skuteczne i bezpieczne przesyłanie zasobów cieplnych z kotła do całego szeregu stanowisk na terenie danego zakładu, zazwyczaj do stanowisk leżących w znacznej odległości od źródła pary.

Potencjalne oszczędności wynikające z zastosowania systemu izolacyjnego oraz wprowadzenia modernizacji mogą – według programu Centrum Wycen Przemysłowych amerykańskiego Departamentu Wykorzystania Energii (DOD) – przyczynić się do zmniejszenia zużycia paliwa, w granicach od 3% do 13%.

Przyczyniając się do zachowania zasobów cieplnych, termoizolacja nie tylko daje oszczędności finansowe, lecz także zwiększa zdolność produkcyjną zakładu. W takim ujęciu termoizolacja „zarabia” pieniądze. Poza tym, oszczędności wynikające z jej stosowania stają się źródłem środków, które mogą być skierowane na inne inwestycje bądź na marketing i administrację. Wszystkie te korzyści – w warunkach istnienia konkurencyjnego rynku – czynią wprowadzenie systemów termoizolacyjnych sprawą priorytetową.

Dyrekcje zakładów polegają na systemach termoizolacyjnych nie tylko dla zachowania zasobów cieplnych w instalację pary, lecz także dla zwiększenia stabilności procesu produkcyjnego, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz zmniejszenia poziomu hałasu.

 Zakladanie termoizolacji

Dwie podstawowe kwestie podczas zakładania termoizolacji to: „czy izolacja jest sucha i dokładnie dopasowana oraz czy jest zastosowana w wystarczającej ilości” – sugeruje Don Wulfinghoff, autor „Podręcznika sprawności energetycznej”.

Wilgoć w sposób zasadniczy zmniejsza zdolności systemu izolacyjnego do zachowania ciepła. Jeśli jednak system termoizolacji – tj. materiał izolacyjny wraz z płaszczem ochronnym – jest należycie zaprojektowany i założony w konkretnej instalacji przesyłania pary wodnej, przenikanie wilgoci jest ograniczone a system izolacji zachowuje skuteczność.

Skuteczność systemu termoizolacji jest największa, gdy zaprojektuje się prawidłową grubość dla danego zastosowania. Względy oszczędności energii przemawiają za stosowaniem systemów izolacyjnych o określonych grubościach, powyżej których wszelkie dodatkowe oszczędności finansowe i energetyczne mogą okazać się nieopłacalne.

 Przykłady

Wyniki są czasami rewelacyjne. Pewien zakład produkcji sklejki w stanie Georgia dokonał modyfikacji systemu termoizolacji na liniach przesyłu pary do zakładowych suszarni. Umożliwiło to zmniejszenie obciążenia systemu o 2700 kg/godz. oraz obcięcie wydatków na paliwo. Zwrot inwestycji nastąpił po 6 miesiącach.

 W zakładzie chemicznym w stanie Kentucky dokonano wyceny oszczędności energii związanych z zastosowaniem termoizolacji. Zakład borykał się z dokuczliwymi problemami w zakresie konserwacji i przez ostatnie 5 lat prowadzono dyskusje nad kosztami oraz przydatnością założenia oraz modyfikacji systemu termoizolacyjnego w zakładowej instalacji przesyłu pary. Inwestycja wysokości 300 000 USD w modernizację systemu termoizolacyjnego dała 700 000 USD oszczędności na kosztach paliwa. Okres zwrotu inwestycji: 3 lata. Dodatkową korzyść stanowiło zmniejszenie emisji zanieczyszczeń.


Więcej informacji:

 Aby uzyskać więcej informacji na temat oszczędzania energii pary wodnej, należy wejść na strony internetowe wymienione w tekście lub wysłać e-mail pod adres: jfoszcz@reedbusiness.com

Autor: Christopher Russell, Sojusz na rzecz Oszczędzania Energii, Waszyngton