Ja w przemyśle – odpowiedź na wyzwania rynku pracy

Znalezienie odpowiednich pracowników, szkolenia dla osób bezrobotnych, pomoc w zdobyciu nowych kompetencji – to założenia projektu pilotażowego realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce, Krakowski Park Technologiczny oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach. Przedsięwzięcie ma na celu wsparcie przedsiębiorców z branży przemysłowej w działaniach na rynku pracy.

Projekt „Ja w przemyśle” jest odpowiedzią na potrzeby pojawiające się na współczesnym rynku pracy, jakimi są kłopoty z pozyskiwaniem ludzi do pracy w przemyśle.

Obecnie wiele firm z branży przemysłowej boryka się z problemem zarówno pozyskania, jak i zatrzymania pracownika na dłużej. W dużej mierze jest to skutek niewiedzy, na czym dokładnie polega praca w przemyśle oraz traktowania tego rodzaju pracy, jako zajęcia tymczasowego. W odpowiedzi na obecne i przyszłe wyzwania rynku pracy powstał pilotażowy program „Ja w przemyśle”, realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce. -Adam Kociołek, Starosta Wielicki

W projekt zaangażował się także Krakowski Park Technologiczny:

Włączając się w realizację projektu „Ja w przemyśle” wkraczamy na zupełnie nowy teren. Słuchamy naszych przedsiębiorców na każdym etapie naszej współpracy. Kiedyś przedsiębiorcy potrzebowali budowy niezbędnej dla ich inwestycji infrastruktury, a dzisiaj ich największym problemem jest znalezienie odpowiednich pracowników, których mogliby zatrudnić w swoich firmach.
-Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora, Krakowski Park Technologiczny

W ramach projektu zostaną przeprowadzone szkolenia z kompetencji miękkich skierowane do osób bezrobotnych, poszukujących pracy lub chcących zmienić swoje dotychczasowe zatrudnienie. Szkolenia te pozwolą pracownikom odnaleźć się w nowym i nieznanym dla nich środowisku, jakim jest współczesny zakład produkcyjny. Uczestnicy pilotażu będą mogli również nabyć uprawnienia SEP oraz obsługi wózków widłowych.

Pilotaż daje możliwość szybkiego nabycia wiedzy i kompetencji, zarówno miękkich, jak i twardych kwalifikacji i uprawnień, jednak to na kompetencjach miękkich w głównej mierze będzie skupiał się projekt. To właśnie te umiejętności okazują się coraz ważniejsze w dzisiejszych zakładach produkcyjnych. Dla przedsiębiorców niezwykle istotne jest, by pracownicy posiadali kompetencje stosowania narzędzi nowoczesnej produkcji oraz rozumieli zachodzące w niej procesy. Zmiana myślenia o pracy w produkcji i pokazanie wszystkim potencjalnym pracownikom różnicy pomiędzy dzisiejszymi, nowoczesnymi halami produkcyjnymi, a tym jak wyglądały one kiedyś to jeden z celów pilotażu.

Dzisiejsza praca w produkcji, zarówno dzięki większej robotyzacji, jak i dzięki wprowadzeniu wielu metod omawianych w trakcie naszych szkoleń jest zdecydowanie lżejsza i mniej wyczerpująca niż jeszcze kilkanaście lat temu. Zachęcamy wszystkie osoby, które mają wątpliwości co do podjęcia decyzji o zatrudnieniu w produkcji do udziału w cyklu szkoleń i przekonaniu się, że ta praca jest o wiele łatwiejsza, przyjemniejsza, a także lepiej wynagradzana niż kiedyś. -Monika Rzucidło, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wieliczce

Aby projekt w jak największym stopniu odpowiadał na potrzeby przedsiębiorców, została stworzona Rada Przedsiębiorców, do której zaproszeni zostali przedstawiciele firm produkcyjnych z powiatu wielickiego, a w szczególności z Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej. Zadaniem Rady będzie wskazywanie elementów istotnych z punktu widzenia pracodawcy, opiniowanie projektu, a także jego ewaluacja.

Od wielu lat widzimy wyzwania związane z rynkiem pracownika. Mamy nadzieję, że projekt „Ja w przemyśle” zapoczątkuje działania, które pomogą w zmianie myślenia o pracy w produkcji. Z jednej strony zmienią myślenie na temat wynagradzania i warunków pracy, a z drugiej strony uzmysłowią nowym pracownikom, jak duże znaczenie ma ich indywidualna praca dla całego zespołu i zakładu. W tym kontekście szczególnie doceniamy plan realizacji szkoleń miękkich, które w dzisiejszym środowisku pracy są bardzo istotne.
-Waldemar Konietzka, członek zarządu MAN Trucks sp. z o.o.

Jak mówi Dominik Kania, prezes zarządu Woodward sp. z o.o., dla przedsiębiorców istotne jest to, że dostrzeżono problem, jakim jest pozyskiwanie ludzi na rynku pracy.

Program „Ja w przemyśle” pomoże nam stworzyć fundament do dalszych działań i spowoduje, że na wczesnym etapie zaczniemy pokazywać ludziom, jak wygląda nowoczesna produkcja i jak ważny w jej procesie jest pracownik. Bez pracy na produkcji nie powstałyby żadne dobra materialne. Bardzo istotne jest pokazanie, że wszelkie procesy w takich firmach, jak nasza są projektowane i wdrażane, by ludziom pracowało się komfortowo. To człowiek jest w centrum zainteresowania i jest tym elementem procesu produkcyjnego, który tworzy wartość! Dla każdej firmy jest bardzo ważne, żeby pracownik był zaangażowany, znał cele organizacji, nowoczesne metody produkcji i starał się według nich działać. -Dominik Kania, prezes zarządu Woodward sp. z o.o.

Pilotaż projektu finansowany jest z Rezerwy Funduszu Pracy. Liderem projektu „Ja w przemyśle” jest Powiatowy Urząd Pracy w Wieliczce i będzie prowadzony wraz z partnerami: Krakowskim Parkiem Technologicznym oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Niepołomicach.


Krakowski Park Technologiczny