Jak przedstawiać pracownikom zakładu przemysłowego projekt automatyzacji procesów

Fot. freepik

Poparcie ze strony załogi zakładu przemysłowego dla projektu automatyzacji procesów realizowanych w tym zakładzie jest niezbędne dla jego skutecznego wdrożenia. W artykule podano wskazówki dla personelu kierowniczego zakładów, pomocne w przekonaniu podwładnych do poparcia takiego projektu.

John C. Maxwell, amerykański mówca i trener w dziedzinie przywództwa, napisał książkę pt. „Pracując w zespole urzeczywistnisz marzenia”1. Koncepcja ta może odnosić się do wszystkich praktyk w przemyśle produkcyjnym, ponieważ personel kierowniczy firm, realizując marzenia pracowników i dobrze się z nimi komunikując, może usunąć ich obawy i stworzyć zrozumienie wśród załogi.

Obecnie firmy produkcyjne coraz więcej inwestują w robotykę. Ma to na calu automatyzację takich zadań jak spawanie, pakowanie, dozowanie, cięcie oraz transport bliski materiałów. Postępy technologiczne w dziedzinie robotyki, wprowadzenie przemysłowych systemów wizyjnych oraz robotów współpracujących (cobotów) otwiera nowe możliwości firmom, które mogą teraz wykorzystać zaawansowaną automatykę w procesach produkcji masowej. Przedsiębiorstwa realizujące produkcję małych partii wysoce zróżnicowanych wyrobów (ang. high-mix low-volume) i poszukujące możliwości wdrożenia zasad Lean w produkcji widzą w automatyzacji silne uzasadnienie inwestycji (ang. business case).

Podczas gdy korzyści ze wprowadzenia automatyzacji procesów dla samych firm są jasne, to korzyści dla pracowników mogą budzić wątpliwości. Chociaż wprowadzenie w zakładach bardziej zaawansowanej automatyki oznacza raczej sytuację, w której pracownicy na różnych stanowiskach zaczną wykonywać nieco inne zadania, a nie zostaną zwolnieni, to jednak obawy o utratę pracy mogą potencjalnie zagrażać poparciu załóg zakładów dla wprowadzania projektów automatyzacji procesów.

W opublikowanym w 2019 roku Corocznym Raporcie z Przemysłu Produkcyjnego2 firmy PwC (PricewaterhouseCoopers) Cara Haffey, menedżer ds. przemysłu produkcyjnego i motoryzacyjnego, podkreśliła potrzebę jasnego i silnego przywództwa we wdrażaniu automatyzacji. Personel kierowniczy firm produkcyjnych jest odpowiedzialny za wprowadzanie automatyzacji i w związku z tym musi pamiętać, aby minimalizować ryzyko niewłaściwego komunikowania swoim pracownikom wpływu tych zmian na ich stanowiska pracy.

Należy przygotować się na udzielanie odpowiedzi pracownikom

Ważnym czynnikiem przywództwa jest nie tylko sama komunikacja, ale także zapewnienie, że właściwa wiadomość zostanie dostarczona we właściwy sposób. Przy realizacji nowych projektów pracownicy fabryk mogą mieć pytania i chcieć otrzymać zapewnienie, że będą mogli bezpiecznie pracować wśród robotów.

Jasne zdefiniowanie i udostępnianie polityki BHP w firmie, wyjaśnianie funkcji i cech bezpieczeństwa sprzętu oraz zrozumiałe wytłumaczenie, jak personel zakładu będzie pracował wśród nowych urządzeń automatyki, może skutecznie pomóc w rozwianiu wątpliwości załogi. Ludzie mogą mieć też obawy dotyczące konserwacji sprzętu i ryzyka przestojów. Firmy produkcyjne mogą temu zaradzić poprzez wybranie renomowanego dostawcy automatyki oraz jasne zakomunikowanie tego pracownikom.

Należy przedstawić ludziom przyczyny, harmonogram oraz skutki wprowadzania automatyzacji

Po rozwianiu wszystkich wątpliwości pracowników personel kierowniczy zakładu produkcyjnego musi też wyjaśniać swoim podwładnym, co dzieje się z projektem automatyzacji. Jasny obraz sytuacji musi być przedstawiany uczciwie i odpowiednio wcześnie, aby uniknąć nieporozumień. Ze względu na to, że ludzie mogą obawiać się wpływu wprowadzenia automatyzacji na swoje miejsca pracy, odpowiednio wczesne informowanie jest ważne, ponieważ uspokajanie ludzi może trwać długo.

Gdy firma przemysłowa podjęła już decyzję o wyborze sprzętu automatyki do zakupienia i wdrożenia, ważnym procesem na tym etapie będzie zorganizowanie prezentacji dla pracowników. Podczas takiej prezentacji należy jasno nakreślić przyczyny inwestowania w robotykę, a następnie omówić proces wdrażania tej nowej technologii. Musi też zostać wyjaśniony zakres automatyzacji, na przykład czy dodawane jest nowe gniazdo robota, czy budowana cała nowa linia robotyczna.

Podczas tej prezentacji można też podać informacje na temat harmonogramu realizacji projektu i wyjaśnić szczegółowo zaangażowanie pracowników w integrację nowego sprzętu oraz jak zmienią się ich role w firmie w dłuższej perspektywie. Zrozumienie przez pracowników przyczyn oraz sposobu wdrażania nowej automatyki jest niezbędne, aby proces ten zyskał zwolenników.

Jeśli firma zamierza uzyskać takie poparcie dla swojego projektu automatyzacji procesów, jakiego potrzebuje, personel kierowniczy musi starannie przemyśleć komunikację wewnętrzną. Wykorzystując radę Johna Maxwella, firmy z przemysłu produkcyjnego mogą uzyskać poparcie swoich pracowników dla wdrażania nowych projektów automatyzacji i sprawić, że „marzenia staną się rzeczywistością”.

1 oryg. Teamwork makes the dream work.

2 Annual Manufacturing Report.


Claudia Jarrett jest menedżerem na obszar USA w firmie EU Automation, będącej dostawcą części zamiennych dla automatyki przemysłowej.