Jak przygotować firmę do skutecznego wznowienia pracy?

Fot. ExxonMobil

Przestoje wynikające z pandemii COVID-19 wywarły bardzo niekorzystny wpływ na branżę produkcyjną. Właściciele firm byli zmuszeni do wstrzymania eksploatacji sprzętu na nieokreślony czas, co stało się źródłem zagrożeń związanych z ich konserwacją. Gdy maszyny nie pracowały, w ich wnętrzu nadal zachodziły reakcje chemiczne zwiększające ryzyko na przykład korozji. Wysokiej jakości oleje i smary oraz dokładna konserwacja mogą okazać się kluczowe dla ograniczenia zakresu uszkodzeń podczas wznawiania pracy.

Poniżej przedstawiamy 10 wniosków, którymi inżynierowie ExxonMobil dzielą się z klientami, aby pomóc im w odpowiednim przygotowaniu maszyn*.

Przeprowadzenie ogólnej kontroli systemu

Sprzęt należy skontrolować pod kątem odpowiedniego smarowania oraz jakichkolwiek oznak zanieczyszczenia i wycieków oleju. W przypadku dużych systemów przed wznowieniem pracy wskazane może być pobranie próbki oleju i poddanie jej analizie, w przypadku gdy konieczne jest podjęcie jakichkolwiek działań naprawczych.

Usunięcie ze sprzętu wszelkich środków zapobiegających rdzewieniu

W tym celu należy użyć odpowiedniego rozpuszczalnika.

Usunięcie wody z dna zbiorników na olej

Podczas przestoju systemu mogło dojść do oddzielenia wody od oleju – taka woda może znajdować się na dnie. W celu usunięcia wody należy otworzyć najniżej położony zawór spustowy. Wyczyścić wszystkie dostępne powierzchnie. Usunąć nagromadzone bakterie.

Wymiana oleju (w razie konieczności)

Podczas spuszczania oleju przed ponownym napełnieniem należy sprawdzić, czy stary olej został odprowadzony także z obszarów oleju ciężkiego. Przed wznowieniem eksploatacji sprawdzić, czy poziom oleju jest prawidłowy.

Sprawdzanie uszczelek i pokryw dostępowych

Należy sprawdzić pod kątem zanieczyszczeń każde źródło potencjalnej nieszczelności, takie jak uszczelki, pręty pomiarowe oleju i pokrywy dostępowe.

Monitorowanie szczelności sprzętu

Szczególną uwagę warto zwrócić na uszczelki, których stan mógł ulec pogorszeniu podczas długiego okresu wstrzymania pracy.

Używanie ogrzewaczy wyłącznie podczas cyrkulacji oleju

Jeśli w systemie wykorzystywane są ogrzewacze, podczas rozruchu można je włączyć dopiero wtedy, gdy olej już krąży w systemie. Dzięki temu olej statyczny nie będzie narażony na wysoką temperaturę.

Wymiana smaru w łożyskach

Przed wznowieniem pracy należy napełnić łożyska świeżym smarem oraz umożliwić usunięcie starego poprzez wyjęcie smarowniczek lub korków odpowietrzających.

Wymiana oleju silnikowego

Należy spuścić i wymienić olej w silnikach, które od pewnego czasu nie pracują. Wymienić filtr(y) oleju. Uruchomić silnik pod niskim obciążeniem i powoli uzyskać normalną temperaturę pracy.

Szczegółowa dokumentacja i prawidłowe pobieranie próbek oleju

Wszystkie działania podejmowane podczas uruchomienia powinny zostać zarejestrowane w instrukcjach konserwacji. Po kilku godzinach pracy sprzętu należy w odpowiedni sposób pobrać próbkę oleju. Następnie próbkę należy wysłać do specjalistycznego laboratorium analizującego używany olej, np. Mobil Serv Lubricant Analysis, aby uzyskać pewne informacje na temat stanu oleju, systemu i poziomu zanieczyszczeń.

Poleganie na fachowym wsparciu

Wybory będą miały trwały wpływ na działalność Państwa firmy. W związku z tym w tak bezprecedensowych sytuacjach na osobach odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji spoczywa ogromna odpowiedzialność. Współpraca może być kluczowa dla szybkiego znalezienia praktycznych rozwiązań, dzięki którym właściciele firm będą mogli skutecznie wznowić działalność. Zespół ExxonMobil ds. wsparcia technicznego posiada wysokie kwalifikacje w zakresie działalności związanej z produkcją – wykorzystywane zarówno w placówkach klienta, jak i w środowisku wirtualnym. Dzięki temu potrafi opracowywać indywidualne rozwiązania wykorzystujące środki smarne Mobil™ i gwarantujące pewne rezultaty na każdym etapie produkcji.

Więcej informacji o produktach i usługach Mobil dla przemysłu znajdziesz na stronie www.mobil.pl lub u autoryzowanych dystrybutorów olejów i smarów Mobil: www.smartplus.pl, www.dexol.pl, www.ekonaft.com.pl, www.mobipol.pl oraz pod adresem thd@exxonmobil.com.


John Smith, główny inżynier (Finished Lubricants) w ExxonMobil radzi, w jaki sposób zoptymalizować wydajność maszyn podczas wznawiania pracy