Jak system PRODVISOR napędza inteligentne fabryki?

W dobie Przemysłu 4.0 nowoczesne rozwiązania IT są czymś, bez czego nie może być mowy o wydajnej produkcji. Efektywne zarządzanie zakładem przemysłowym wymaga narzędzi na miarę XXI wieku, które nie tylko optymalizują pracę maszyn, lecz także redefiniują rolę człowieka w procesach wytwórczych. Odpowiedzią na takie zapotrzebowanie technologiczne przedsiębiorstw jest polski system PRODVISOR.  

Powszechnym problemem wielu zakładów przemysłowych jest zbyt duża liczba czynności organizacyjnych, jakie spoczywają na barkach brygadzistów i kierownictwa. Niestety często jest to problem nieuświadomiony, co sprawia, że firma ponosi straty finansowe, których można było uniknąć. W rzeczywistości przy tych samych zasobach kadrowych i maszynowych da się pracować dużo wydajniej – nawet o 25%. Wszystko za sprawą inteligentnego oprogramowania, którego celem jest usprawnienie procesów produkcyjnych, a co za tym idzie – maksymalizacja zysków.

PRODVISOR to wynalazek firmy technologicznej ZUTOMTECH ze Śląska, której motywacją do stworzenia tak zaawansowanego narzędzia pracy były własne potrzeby. Z czasem pomysł ewoluował do postaci, która dziś pozwala na dostosowanie poszczególnych funkcji systemu do niemal każdej produkcji, również o charakterze jednostkowym i silnie zindywidualizowanym.

– Algorytm PRODVISOR-a jest nie tyle uniwersalny, co łatwo adaptowalny do różnych typów wytwarzanych produktów, kultury organizacyjnej firmy czy strategii produkcji – mówi Tomasz Czech, właściciel firmy ZUTOMTECH. – Poprzez uproszczenie komunikacji między poszczególnymi działami i stanowiskami sprawiamy, że wiele czynności wykonywanych codziennie przez brygadzistów znika albo wykonuje je za nich system.

Człowiek w inteligentnej fabryce

Czy to oznacza zastąpienie ludzi inteligentnym oprogramowaniem? Jak informują twórcy PRODVISOR-a, człowiek w ich podejściu do Przemysłu 4.0 jest wciąż najważniejszy. Zmianie ulega natomiast jego rola. Jako jeden z przykładów podawane są codzienne odprawy.

– Wyliczyliśmy, że średnio pół godziny na jednej zmianie zajmuje przydzielanie pracy poszczególnym pracownikom. Pomnożyliśmy to razy liczbę osób czekających na wytyczne i to dało nam pełny obraz tego, ile czasu przepada na czynności, których tak naprawdę nie musi wykonywać człowiek – tłumaczy Sonia Cyba, technolog systemu PRODVISOR. 

W inteligentnej fabryce to system zbiera i przetwarza tysiące informacji dziennie, a następnie na ich podstawie wydaje pracownikom polecenia. Ci z kolei odczytują je z terminali znajdujących się na hali. Cały ten proces sprowadza się do raptem kilku minut. Zadaniem brygadzistów jest natomiast obsługa systemu, analiza dostarczanych przez niego raportów, rozwiązywanie bieżących problemów i wszystko to, co niezmiennie wymaga czynnika ludzkiego.

Praca systemu w czasie rzeczywistym zapewnia osobom decyzyjnym – managerom, dyrekcji czy zarządowi – stały dostęp do danych, dzięki czemu mogą oni z dowolnego miejsca i w dowolnym czasie podejrzeć, jak ma się produkcja. Wystarczy użyć w tym celu dowolnego urządzenia z dostępem do internetu.

Integracja podstawą wzrostu wydajności

PRODVISOR  łączy w sobie nie tylko produkcję, lecz także technologię, logistykę, kontrolę jakości, księgowość i inne aspekty zarządzania zakładem przemysłowym. Tworzy w ten sposób zintegrowaną sieć wzajemnych powiązań między komórkami organizacyjnymi.
– Dużą wagę przywiązaliśmy m.in. do zakupów. Działa to w ten sposób, że na podstawie wgranego do systemu projektu określane jest zapotrzebowanie na dany materiał. Zanim zacznie czegoś brakować, program samodzielnie składa zamówienie na magazynie lub u dostawcy – tłumaczy Tomasz Czech. – Tym samym odciąża pracowników logistycznych, którzy nie muszą już tracić na to czasu.

Dzięki tego typu rozwiązaniom wzrasta nie tylko wydajność zakładu, lecz także jego konkurencyjność. Dzieje się tak, ponieważ cyfryzacja procesów umożliwia lepsze dopasowanie pracy do indywidualnych wymagań klienta. Sprawia, że produkcja jednostkowa i małoseryjna stają się bardziej opłacalne. 

Więcej o możliwościach systemu PRODVISOR i jego wpływie na rozwój Przemysłu 4.0 w polskich firmach można przeczytać na stronie www.prodvisor.pl. 


PRODVISOR