Jak usprawnić pracę zakładu produkcyjnego i przyspieszyć czas wprowadzenia nowego produktu na rynek?

Wprowadzenie na rynek nowego produktu jest złożonym procesem i wymaga wielu działań. Większość z tych wprowadzanych na rynek umiera już w pierwszej fazie cyklu ich życia. Powodem takiego niepowodzenia jest zwykle błąd na etapie przygotowań, nieodpowiednia promocja lub brak integracji i niedostateczny poziom komunikacji pomiędzy poszczególnymi działami produkcyjnymi. Z pomocą przychodzi tu innowacyjne oprogramowanie oparte na modelu Product Lifecycle Management. Dzięki temu firmy pracują jak jeden zespół, projektując, produkując, udzielając wsparcia technicznego i budując jeden sprawny organizm.

Product Lifecycle Management to system, który daje możliwość całościowego wdrożenia, integracji i usprawniania procesów związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek. Istotne jest, aby w firmie przepływ pracy odbywał się płynnie i pod pełną kontrolą, z zachowaniem wszystkich informacji o produkcie w każdym z jego cyklów życia.

Doskonalenie produkcji

Ulepszenie szeregu procesów wewnątrz produkcyjnych i rozwiązywanie problemów jest zależne od specyfiki branży, w której dane przedsiębiorstwo funkcjonuje. Wdrożenie systemu klasy PLM może bardzo szybko poprawić komunikację i współpracę wielu działów lub dwóch oddalonych od siebie biur projektowych, które pracują nad tym samym produktem. Jest to możliwe poprzez wprowadzenie jednego źródła wiedzy o produkcie, czy procesach. Ma to istotny wpływ na standaryzację oraz ujednolicenie procesów. Jedno centralne repozytorium wiedzy likwiduje tzw. „wyspy informacyjne”, niekorzystne z punktu widzenia całej produkcji.

Korzyści

Zalet wynikających z wdrożenia oprogramowania opartego o PLM jest wiele. Po pierwsze, jest to skrócenie czasu, potrzebnego do wypuszczenia produktu na rynek. Dla każdej firmy, która chce rozwijać innowacyjne produkty, skrócenie tego czasu w kontekście konkurencji rynkowej jest kluczowe. Po drugie, oprogramowanie PLM poprawia, jakość i wydajność pracy we wczesnym etapie cyklu życia produktów, co przekłada się na ograniczanie występowania błędów, a tym samym strat finansowych na etapie dojrzałości produktu. Z kolei, podniesienie wydajności firmy oznacza, że przedsiębiorstwo może podjąć się realizacji większej liczby zleceń, co realnie przełoży się na liczbę klientów oraz zyski. Co więcej, PLM pozwala na zoptymalizowanie wszystkich czynności związanych z wprowadzeniem nowego produktu na rynek.

Dobrym przykładem jest tu proces zarządzania zmianą, który w systemie PLM może zostać ustandaryzowany i zautomatyzowany w znaczącym zakresie. Współczesne systemy PLM dają również możliwość planowania procesów produkcyjnych i integracji z innymi systemami w przedsiębiorstwie, takimi jak ERP(Enterprise Resource Planning), czyli systemy planowania i zarządzania zasobami przedsiębiorstwa, czy też MES (Manufacturing Execution System), który jest systemem do nadzoru i realizacji produkcji   mówi Szymon Bartkowiak, Dyrektor Zarządzający w Transition Technologies S.A.

Oszczędność kosztów produkcji a koszt wdrożenia

System klasy PLM pozwala kontrolować koszty na wczesnych etapach prac nad produktem, co skutkuje zmniejszeniem kosztów produkcji nowych oraz aktualnie wytwarzanych produktów.

Projektanci i konstruktorzy mogą przeprowadzić analizę kosztów na etapie wyboru dostawców poszczególnych komponentów, biorąc pod uwagę takie aspekty jak: koszty transportu, koszt wykonania, koszt materiału oraz dostępność komponentów. Dodatkowo, wcześniej wspomniana korzyść zminimalizowania błędów w produkcji i poprawy, jakości procesów pozwala jeszcze bardziej zoptymalizować koszty produkcji i zwiększyć wydajność przedsiębiorstwa. Jeżeli zaś chodzi o czas wdrożenia oraz koszt – jest to uzależnione od wielkości przedsiębiorstwa, branży oraz stopnia zaawansowania technologicznego. Nie mniej inwestycja ta zwraca się w dość szybkim tempie – mówi Grzegorz Głąb ekspert ds. oprogramowania PLM w Transition Technologies S.A.

Jak to wygląda w praktyce?

Tranistion Technologies S.A. polska firma projektująca oprogramowanie dla przemysłu i energetyki, sfinalizowała wdrożenie systemu dla firmy Scania – projekt EWOK – Enterprise Working Operational Knowladge. Głównym celem było usprawnienie współpracy działów serwisowego i konstrukcyjnego. Dzięki systemowi stworzono model procesu tworzenia dokumentacji technicznej na podstawie danych i rysunków konstrukcyjnych oraz automatyzację wysyłania (i odbierania) tłumaczeń dokumentów do różnych wersji językowych. Ciekawym projektem jest aktualnie realizowany projekt Phenix dla Renault. Zakres współpracy działu projektowego i serwisowego jest tu znacznie szerszy. Celem jest zbudowanie jednego, centralnego repozytorium wiedzy serwisowej

i zastąpienie kilku istniejących systemów o znacznej ilości danych.

Warto wspomnieć o wdrożeniach naszej firmy na polskim gruncie, Transition Technologies S.A. wdrożyło w firmie Airbus Military PZL Okęcie system PLM. Założeniem było efektywne zarządzanie procesem zmian w produkcie oraz  konfiguracji produktu. Ważnym elementem tego projektu było zintegrowanie systemu PLM z systemem ERP, aby wzrosła efektywność i jakość wytwarzanych produktów. – mówi Konrad Świrski, Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.

Każdej firmie zależy na sukcesie rynkowym. Dlatego też, aby wdrażany produkt  cieszył się jak największym powodzeniem należy dołożyć wszelkich starań zarówno inżynieryjno-projektowych, marketingowych, ale przede wszystkim tych, związanych z prawidłowym przepływem informacji o zmianie danych elementów na etapie konstruowania. Innowacyjne rozwiązania takie jak system PLM pomagają uniknąć błędów oraz zoptymalizować proces komunikacji w firmie.