Jak wybrać system EAM?

Źródło: Pixabay

Przedsiębiorstwa stające przed wyborem rozwiązania EAM (enterprise asset management) muszą się upewnić, że to, które wybiorą, jest zdolne do śledzenia wszystkich zasobów sprzętowych przez cały okres ich pracy w firmie, a także umożliwia swobodną integrację z systemem ERP (enterprise resource planning), przeznaczonym do planowania zasobów w przedsiębiorstwie.

Poniżej opisano cztery istotne czynniki, na które należy zwracać uwagę przy wyborze systemu klasy EAM.

1️⃣ Należy wybrać taki system EAM, który jest w stanie śledzić wszystkie zasoby przez cały okres ich trwałości. System musi mieć możliwość automatycznego śledzenia parametrów sprzętu od produkcji i transportu materiałów, czyli np. podnośników, dźwigów, przenośników, zaawansowanych narzędzi obróbki i montażu, różnego typu pojazdów i pozostałego sprzętu wspierającego realizację operacji i procesów produkcyjnych. System musi zawierać zintegrowane funkcje śledzące parametry pracy przez cały
okres trwałości maszyn, od ich zakupu aż po utylizację. W skład takich działań wchodzą wszystkie czynności związane z zakupem i utrzymaniem zasobów operacyjnych oraz całego sprzętu w przedsiębiorstwie.

2️⃣ Wybrane rozwiązanie powinno umożliwiać integrację z systemem ERP. Należy się zatem upewnić, że rozwiązanie jest lub może być zintegrowane z systemem ERP, a dane dotyczące przebiegu wykorzystania sprzętu i jego utrzymania są archiwizowane. Zdarza się bowiem, że systemy EAM są często postrzegane jako dodatek do ERP, dlatego wiele przedsiębiorstw pomija je podczas poszukiwania nowych rozwiązań wspierających realizację produkcji i zarządzania zasobami. Tymczasem zintegrowane systemy EAM z dobrym wsparciem utrzymania zapobiegawczego mogą znacząco pomóc w unikaniu przestojów i kosztownych przerw w produkcji.

3️⃣ Rozwiązanie powinno być wybrane i zaimplementowane z myślą o wszystkich jego użytkownikach. Trzeba się upewnić, że do systemu zostaną włączeni najważniejsi menedżerowie procesów, a jego użytkownik w pełni rozumie wymagania i punkt interakcji z klientami w celu efektywnego zarządzania zasobami. Należy wziąć pod uwagę wszystkich potencjalnych partnerów i firmy zajmujące się planowaniem łańcucha dostaw, a także inne zasoby, jako część rozszerzonego łańcucha dostaw.

4️⃣ Trzeba wybrać takie rozwiązanie, które oferuje niezawodną funkcjonalność. Kluczowe funkcje systemu muszą obejmować śledzenie i raportowanie w czasie rzeczywistym zakupów, amortyzacji, utrzymania, napraw i wycofywania starego sprzętu. Należy się upewnić, że system EAM można integrować z innymi systemami w przedsiębiorstwie, co zapewnia lepszy dostęp i umożliwia integrację danych z urządzeń je zbierających, takich jak skanery kodów kreskowych i inne urządzenia oraz technologie, np. GPS i RFID.

Ponadto należy zwrócić uwagę na narzędzia zapewniające efektywną analizę predykcyjną w postaci np. funkcji monitorowania działań konserwacji predykcyjnej i związanego z nią podziału zasobów finansowych.

Zwiększanie nakładów inwestycyjnych na sprzęt i maszyny poprawia sprawność operacji w zakładzie i jest motorem napędowym poprawy produktywności. Zweryfikowano już w licznych aplikacjach, że opłaca się śledzić parametry pracy zasobów przez cały czas ich pracy tak efektywnie, jak to tylko możliwe.


Martin Davis jest konsultantem w firmie Ultra Consultans.