Jak zostać liderem

  W dobie globalizacji, gdy coraz trudniej utrzymać pozycję i zdobywać nowe rynki, warto przyjrzeć się, jak radzą sobie inni. Jak zdobywają pozycję lidera? Jakie stosują metody, aby ją utrzymać? Warto skorzystać z dobrych, sprawdzonych wzorców.

  Przedstawiamy trzy amerykańskie zakłady przemysłowe uznane przez redakcję czasopisma Plant Engineering za najlepsze fabryki roku 2006. Dwa zakłady związane są z przemysłem samochodowym, trzeci z branżą elektryczną. Warto zwrócić uwagę na wielkość prezentowanych fabryk – zakłady produkcji samochodów to przedsiębiorstwa duże, zaś zakład produkcji automatycznych wyłączników to niewielka fabryka zatrudniająca niecałe 400 osób. Widać więc, że w swoim wyborze konkursowe jury nie hołdowało zasadzie: „duży znaczy lepszy”, ale szczególną uwagę zwracało przede wszystkim na innowacyjność rozwiązań stosowanych i wdrażanych w zakładach produkcyjnych oraz poprawianą dzięki nim elastyczność działania, oszczędności i ograniczenie szkodliwego wpływu na środowisko. Na podstawie analizy przytoczonych w artykule wypowiedzi pracowników i kierownictwa nagrodzonych fabryk można wyróżnić najistotniejsze czynniki decydujące o ich sukcesie. Można również pokusić się o stwierdzenie, że są one wyznacznikami najnowszych trendów w produkcji przemysłowej, jej automatyzacji i unowocześnianiu. Chodzi o takie elementy, jak:

  • sprawna organizacja i zarządzanie procesem produkcyjnym, przy jednoczesnej redukcji kosztów,
  • zapewnienie jak najwyższego stopnia bezawaryjnej i ciągłej pracy linii produkcyjnych,
  • bezpieczeństwo pracowników,
  • zastosowanie najnowszych technologii w połączeniu ze szkoleniem pracowników,
  • wykorzystanie niekonwencjonalnych, odnawialnych źródeł energii.

  Warto korzystać z doświadczeń innych oraz poznać mechanizmy rządzące nowoczesnymi zakładami produkcyjnymi. Zachęcamy zatem do lektury, życząc sukcesów we wdrażaniu nowych rozwiązań we własnych przedsiębiorstwach.

  Autor: Artykuł pod redakcją Andrzeja Ożadowicza