Jelenia Plast wdraża rozwiązania QAD Enterprise Applications

Firma Jelenia Plast, jeden z największych w Europie producentów wyrobów gospodarstwa domowego z tworzyw sztucznych, podjął decyzję o wprowadzeniu systemu QAD Enterprise Applications w zakładzie w Jeleniej Górze. Za realizację projektu implementacji kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie będą odpowiedzialni konsultanci z polskiego oddziału QAD. Jelenia Plast rozpocznie użytkowanie systemu w połowie następnego roku.

Celem wdrożenia systemu jest pełna integracja danych na poziomie całego zakładu, wsparcie procesów logistycznych, a w szczególności logistyki produkcji. Wprowadzenie rozwiązania ma również zapewnić łatwą wycenę i śledzenie kosztów powstałych w procesie produkcyjnym oraz wzmocnienie funkcji raportowych. Szczególny nacisk zostanie położony na wielowariantową konfigurację wyrobów gotowych, harmonogramowanie produkcji oraz sprawną obsługę gospodarki magazynowej. Ze względu na duże wymagania związane z produkcją artykułów do kontaktu z żywnością, firma wprowadzi również funkcje śledzenia partii towaru.

– Proces wyboru dostawcy systemu wspomagającego zarządzanie klasy ERP obejmował kilkunastu producentów. Decyzja o wyborze rozwiązania nastąpiła po szczegółowej analizie możliwości funkcjonalnych systemu. Braliśmy również pod uwagę doświadczenie zespołu wdrożeniowego, opinię innych użytkowników systemu oraz wielkość kosztów związanych z implementacją – mówi Waldemar Ścigała, Product Manager, Jelenia Plast Sp. z o.o.

System QAD Enterprise Applications obejmie kluczowe obszary działalności jeleniogórskiego zakładu, wspierając procesy produkcyjne, logistyczne, sprzedaży i finansów. Oprócz kompleksowego systemu wspomagającego zarządzanie, w zakładzie produkcyjnym Jelenia Plast zostaną wdrożone dodatkowe rozwiązania QAD umożliwiające m.in. zaawansowane harmonogramowanie produkcji, obsługę magazynu wysokiego składowania oraz zaawansowane tworzenie raportów. Firma zdecydowała się również na wprowadzenie modułu utrzymania ruchu, zapewniającego m.in. sprawne planowanie napraw, usuwanie nagłych usterek, prowadzenie ewidencji zakupionych części zamiennych.

– Firma Jelenia Plast należy do grona najdynamiczniej rozwijającej się firm produkcyjnych, od kilku lat plasując się w gronie liderów w swojej branży. Zadaniem systemu QAD jest dalsze wsparcie dynamicznego rozwoju firmy i zapewnienie większej kontroli nad jej kluczowymi procesami branżowymi. Zapewni on nie tylko przejrzysty obraz działań firmy, lecz również pozwoli na optymalizację operacji wytwórczych, logistycznych i finansowych – mówi Artur Sawicki, dyrektor sprzedaży QAD Polska.

Obok wdrożenia systemu, QAD zapewni również dostawę niezbędnej infrastruktury serwerowej i systemowej. System QAD będzie oparty na środowisku wirtualnym VMWare, co zapewni możliwość ograniczenia liczby urządzeń fizycznych oraz optymalne wykorzystanie mocy serwerów.