Jubileusz 25-lecia M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

Dwudziestopięciolecie działalności biznesowej, ćwierć wieku obecności na polskim rynku…  W świetle jubileuszów innych firm może to nic, dla nas to rocznica, do której mamy ogromny szacunek.  Tylko ci, którzy wskrzesili firmę, w niej pracują i nią żyją wiedzą, co się za tym kryje.  Ile wytrwałości, trudnych wyborów, wyzwań, dostrzegania szans, podejmowania ryzyka, nauki na błędach, ale i szczęścia, czy sukcesów.  Jedno jest pewne, w ciągu tych 25 lat zbudowaliśmy firmę, której największą siłą jest Zespół:  ludzie pełni pasji i zaangażowania.

Początki obecnej spółki M&MR Trading Polska sięgają roku 1991.  Była to era przełomu i reform, kiedy to Polska stawiła czoła swojej prezencji w Europie i na świecie. Z otwartymi ramionami zaczęła chłonąć jej gospodarcze zdobycze.  Podczas, gdy większość zachodnich koncernów wchodziła w kooperacje z polskimi zakładami przenosząc tu produkcję i gwarantując tym samym rynek zbytu, ówczesny hamburski koncern PHOENIX AG postawił na dwóch emigrantów z Polski udzielając im wyłącznego przedstawicielstwa handlowego na swoje techniczne wyroby gumowe na rynek polski.  Margareta i Marek Rochlitzki rozpoczęli dystrybucję produktów PHOENIX AG będąc już od pierwszej chwili swej działalności świadomym ogromnego potencjału tego projektu. W niedługim czasie powstał magazyn konsygnacyjny, a w dalszym etapie sieć sprzedaży na terenie całej Polski. W efekcie 27 października 1994 powstała firma handlowa Phoenix Polska Sp. z o.o. operująca w obszarze przemysłu górniczego, motoryzacyjnego i poligraficznego.

W 2006 roku spółka Phoenix Polska, w odpowiedzi na potrzeby rynku i współpracę z nowymi dostawcami zmieniła nazwę na TransComfort Sp. z o.o. Natomiast w roku 2014 powołano obecną M&MR Trading Polska Sp. z o.o., w skład której weszły autonomiczne Business Unity– TransComfort w zakresie przemysłu pojazdów i infrastruktury szynowej,  TTM Technologia Transferu Mediów w zakresie urządzeń do przesyłu mediów ciekłych, gazowych i stałych i PHOENIX Xtra Print Polska w zakresie poligrafii.

TTM Technologia Transferu Mediów jest najmłodszym Business Unit-em spółki M&MR Trading Polska. Ewoluował z dotychczasowego działu węży przemysłowych BU TransComfort, w ramach którego zajmował się sprzedażą węży i armatury złącznej oraz konfekcjonowaniem węży przemysłowych i specjalistycznych przewodów. Potrzeby rynku i ambicje firmy doprowadziły do  rozszerzenia zakresu naszej działalności. W 2017 roku rozbudowaliśmy nasze portfolio działalności o usługi serwisowe, projektowe, doradcze oraz budowę i serwis urządzeń nalewczo-odbiorczych. W zakres naszych możliwości wchodzi równieżserwis instalacji przesyłowych w branżach chemicznych, paliwowych, spożywczych i innych. Od momentu powstania TTM zrealizował już kilka poważnych instalacji w przemyśle chemicznym i paliwowym. Zakresem prac było dostarczenie kompletnego projektu zaczynając od fazy koncepcyjnej tworzonej wspólnie z Klientem poprzez realizację, kończąc na odbiorze technicznym instalacji przez TDT.

Dzięki otrzymanym uprawnieniom Transportowego Dozoru Technicznego TTM stał się jednym z niewielu firm, które realizują od podstaw projekty modernizacji i budowy urządzeń NO. Tym samym portfolio specjalistycznych produktów zostało poszerzone o usługi:

• przygotowania dokumentacji technicznej urządzeń i instalacji dla dozoru technicznego,

• projektowania urządzeń i instalacji oraz dopasowywania ich do indywidualnych potrzeb Klienta,

• budowy oraz przeprowadzania okresowych serwisów gwarancyjnych i pogwarancyjnych,

• wykonania lub modernizacji urządzeń Klientów,

• w imieniu Klienta organizacji procesu odbioru i odbiór techniczny dokonywany przez TDT.

Uzupełnieniem oferty TTM są taśmy przenośnikowe wraz z rewolucyjnym systemem nadzoru ich pracy. Kooperujemy z renomowanymi dostawcami takimi jak Continental ContiTech, Dixon, RS Roman Seliger, WLT, Dicsa, Landustrie. Posiadamy wyłączne przedstawicielstwo wielu z nich.

Przeszłość spółki M&MR Trading Polska można zatem określić mianem spektakularnej. Jak natomiast ma wyglądać przyszłość jednostki TTM Technologia Transferu Mediów? Głównym celem jest nie zwalniać tempa. Nasz klient niezmiennie ma otrzymywać kompleksowe, indywidualne podejście, które finalnie ma przełożyć się na usprawnienie procesów produkcji i  obniżenie kosztów, przy jednoczesnym uwzględnieniu ekologii czy zasad społecznie odpowiedzialnego biznesu.

Dziękujemy wszystkim klientom i dostawcom za wspaniałe wspólne ćwierćwiecze na polskim rynku przemysłowym i poligraficznym. Mamy nadzieję na kolejne 25 lat pełne pasji, oraz nowych wyzwań.

M&MR Trading Polska Sp. z o.o.

Ul. Hutnicza 25 DE, 81-061 Gdynia

58 627 49 25

58 627 49 27

www.mmr-trading.pl