Jubileusz trafiony w dziesiątkę

Niemal 3 700 branżowych zwiedzających odwiedziło 10. Targi Techniki Gazowniczej EXPO-GAS. Ten frekwencyjny boom, bardzo ciekawa ekspozycja oraz wysoki poziom merytorycznych spotkań sprawiły, że było to prawdziwe święto gazownictwa.

Hale Targów Kielce, od 24 do 25 kwietnia 2019 roku, już po raz dziesiąty wypełniły się za sprawą 104 wystawców: sieciami, urządzeniami i odbiornikami gazowymi, nie zabrakło aparatury kontrolno-pomiarowej stosowanej w gazownictwie, na stoiskach można było spotkać także urządzenia, materiały i osprzęt do budowy i wyposażenia gazociągów, stacji redukcyjnych i tłoczni gazu. Wystawcy tegorocznej edycji, zgodnie podkreślali główny atut wystawy jakim była frekwencja branżowych zwiedzających.

Dziesiąta edycja Targów EXPO-GAS skłania do refleksji – mówił Adam Cymer, Redaktor Naczelny Przeglądu Gazowniczego – jak po 15 latach pomysł zorganizowania takiego wydarzenia okazuje się trafiony.

Unikatowość wystawy podkreślił Jacek Jaworski z Instytutu Nafty i Gazu – Są to jedyne targi dla gazownictwa w Polsce, trudno sobie wyobrazić, żeby ich nie było.

Merytorycznie o gazie

Podczas pierwszego dnia Targów EXPO-GAS 2019, odbyło się znaczące merytorycznie spotkanie dla polskiej branży gazowniczej, zatytułowane „Efektywność energetyczna w łańcuchu dostaw gazu” zorganizowane przez Izbę Gospodarczą Gazownictwa. Pierwsza sesja konferencji dotyczyła efektywności energetycznej w gazownictwie. Dyskutowano, m.in. o efektywności energetycznej i odzysku chłodu w instalacjach regazyfikacji LNG. W kolejnej poruszono tematy dotyczące ograniczenia kosztów eksploatacji w transporcie gazu. Rozmawiano o odzysku ciepła w stacjach przetłoczonych i wykorzystaniu energii odpadowej w stacjach gazowych. Uczestnicy spotkania zasięgnęli wiedzy dotyczącej minimalizacji kosztów transportu gazu, między innymi poprzez nakładanie powłok wewnętrznych.

Zmniejszenie liczby stacji przetłoczonych lub mocy zainstalowanej w tłoczniach przy zachowaniu przepustowości. Dla znaczenia zmniejszonych oporów przepływu możliwe zmniejszenie ciśnienia roboczego gazociągu, a co za tym idzie zmniejszenie grubości ścianki stosowanych rur – tłumaczył prof. Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej.

Uroczysty wieczór

Tradycyjnie podczas Targów EXPO-GAS nagrodzone zostały najlepsze produkty prezentowane podczas wystawy. W trakcie uroczystej gali wręczone zostały medale i wyróżnienia Targów Kielce oraz nagrody specjalne Izby Gospodarczej Gazownictwa, odznaczenia państwowe Ministerstwa Energii „Zasłużony dla przemysłu naftowego i gazowniczego”, a także odznaczenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Kolejna edycja Targów Techniki Gazowniczej EXPO-GAS odbędzie się w kwietniu 2021 roku.