Już wkrótce zakaz stosowania świetlówek T8/T5

Fot. freepik

W 2023 roku z rynku europejskiego zostaną wycofane świetlówki T5 i T8 oraz świetlówki kompaktowe (CFL). Jest to zgodne z dyrektywami Ecodesign i RoHS.

Źródła światła T8/T5 są nadal powszechnie spotykane w różnych typach zastosowań, takich jak przestrzenie przemysłowe (od produkcyjnych po logistyczne), kryte parkingi, infrastruktura branży edukacyjnej, a nawet budynki publiczne.

Świetlówki T8 zawierają szkodliwe ilości rtęci, nie są także szczególnie energooszczędne i dlatego nie spełniają kryteriów zielonego budownictwa. Przy rosnącej inflacji oraz dążeniu firm i osób prywatnych do osiągania celów zrównoważonego rozwoju i zwiększania wydajności energetycznej, wymogi wycofania T8/T5 sprawiają, że nigdy nie było lepszego momentu na rozważenie przejścia na oświetlenie LED.

Wyjaśnimy więc Państwu wszystko po kolei, zaczynając od głównych motywów wycofania, a konkretnie od dyrektywy RoHS.

RoHS to skrót od „Restriction of the use of Hazardous Substances” (Ograniczenie stosowania substancji niebezpiecznych) i aby wyjaśnić to dokładniej, odnosi się to do stosowania rtęci, lub w dziedzinie oświetlenia, rtęci stosowanej w lampach. Ta uważana za niebezpieczną substancja jest już zakazana w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a zakaz ten wkracza pełną parą do przemysłu oświetleniowego. Wyłączenia, które obowiązywały dla świetlówek i lamp T5/T8 zostały zmienione i w efekcie od 2023 roku wyłączone z przepisów są tylko lampy HPD i lampy specjalnego przeznaczenia, które mogą być produkowane przez kolejne 3-5 lat (w chwili pisania tego tekstu).

A czym jest dyrektywa Ecodesign?

Zastępując w 2009 roku dyrektywę o produktach wykorzystujących energię, dyrektywa Ecodesign została stworzona w celu zapewnienia spójnych zasad ekoprojektowania w całej Unii Europejskiej.

Celem dyrektywy Ecodesign jest zmniejszenie wpływu produktów na środowisko, w tym zużycia energii w całym ich cyklu życia. Określa ona również wymagania dotyczące technicznej trwałości użytkowej, recyklingu, emisji do środowiska oraz wymagania dotyczące informacji o substancjach niebezpiecznych.

W oparciu o wymogi dyrektywy Ecodesign, Komisja Europejska obliczyła, że w przypadku samego oświetlenia można spodziewać się oszczędności na poziomie około 102 TWh rocznie (od 2020 roku).

Zatem kiedy dokładnie wchodzi w życie ten zakaz?

Planowany zakaz wprowadzania na rynek świetlówek T8 został już wprowadzony i będzie obowiązywał od września 2023 r., jednak zmiany w dyrektywach RoHS spowodowały, że koniec stosowania wszystkich typów świetlówek został nieznacznie przyspieszony tak, aby zaczął obowiązywać 25 sierpnia 2023 r. Wyjaśniając dalej – zarówno świetlówki T8 jak i T5 będą wycofywane jednocześnie.

Porozmawiajmy zatem również o Zielonym Ładzie UE.

„Neutralność klimatyczna nie jest już kwestią wyboru, jest ponad wszelką wątpliwość koniecznością” – Charles Michel, Przewodniczący Rady Europejskiej, lipiec 2020 r.

Określony przez komisję UE w październiku 2020 r. Zielony Ład to zobowiązanie UE do zmniejszenia wszystkich emisji gazów cieplarnianych (w tym emisji z budynków) o 55% do 2030 r. Jest to kamień milowy, który ma pomóc w osiągnięciu niemal zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 r.

W porządku, więc mamy wycofanie T8/T5, obowiązują RoHs i Ecodesign, a teraz wprowadzany jest Zielony Ład UE – co to wszystko oznacza dla Państwa lub Państwa klientów?

Cóż, wróćmy do wycofywania oświetlenia fluorescencyjnego.

Oznacza ono, że dla układów oświetleniowych i zamontowanych opraw obecnie wykorzystujących halogeny lub świetlówki, które wkrótce będą zakazane, będą potrzebne nowe źródła światła. Zakaz produkcji nieefektywnych źródeł światła będzie oznaczał, że od sierpnia 2023 roku dostępność zacznie się zmniejszać, a ostatecznie ceny wzrosną.

Jednak dobrą wiadomością jest to, że powinno to doprowadzić do zwiększenia dostępności energooszczędnych rozwiązań, a to z kolei ostatecznie pomoże zmniejszyć koszty energii zarówno w domu, jak i w firmach.

Jeśli teraz wrócimy do unijnego Zielonego Ładu, to do 2050 roku wszystkie budynki muszą spełniać wymogi zerowego poziomu emisji netto. Aby to osiągnąć, swoją rolę będzie musiało w tym odegrać oświetlenie (budynków), ponieważ 13% emisji gazów cieplarnianych pochodzi z sektora budowlanego.

Tak więc zakaz stosowania świetlówek T8/T5 daje możliwość osiągnięcia redukcji emisji poprzez wdrożenie rozwiązań oświetleniowych LED. Właściwe rozwiązania mogą przyczynić się do możliwości monitorowania i utrzymania budynku o niskiej lub zerowej emisji dwutlenku węgla.

Jeśli w ramach rozwiązania wdrożone zostaną również systemy sterowania, zwiększą się możliwości obniżenia kosztów energii, podniesienia wydajności przy jednoczesnym zapewnieniu, że oświetlenie przestrzeni będzie odpowiednie dla osób z nich korzystających. Jak mówimy w Thorn, oświetlaj to, co jest potrzebne, tylko wtedy, gdy jest to potrzebne.

Jakie w takim razie trzeba podjąć kroki?

Obecnie w całej UE około 40% firm nadal używa świetlówek T8. W połączeniu z zakazem stosowania świetlówek T5 firmy te będą musiały odpowiednio wcześniej zmienić wyposażenie oświetleniowe w działających obiektach, aby uwzględnić czas zakupu i montażu.

Planowanie i wczesne przygotowanie jest kluczowe.

Jako że indywidualne źródła światła są stopniowo zakazywane, konieczne jest wczesne planowanie. Warto, zarówno ze względu na cenę, jak i koszty energii elektrycznej, jak najszybciej przejść na energooszczędne źródła światła.

Przygotowanie się do zmiany w odpowiednim czasie może pomóc złagodzić rosnące koszty. Zwyczajnie rzecz biorąc, ci, którzy już teraz planują i wdrażają przejście na bardziej energooszczędne alternatywy, zaoszczędzą więcej energii. Po prostu przechodząc na LED można zmniejszyć zużycie energii o 50 i więcej procent i uzyskać zwrot z inwestycji w ciągu dwóch lat, a nawet krócej.

W Thorn Lighting mamy zespół ekspertów gotowych do współpracy z Państwem, aby to osiągnąć. Czy to wymiana T8/T5, projekty renowacyjne mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej, czy też zmniejszenie emisji C02, mamy historię współpracy z naszymi klientami w realizacji celów takich jak te.

Oprócz wymiany istniejącego oświetlenia fluorescencyjnego T8/T5 możemy zaoferować rozwiązania oświetleniowe, w tym sterowanie i usługi, które pomogą Państwu osiągnąć wyznaczone cele.


Thorn Lighting