KE zgadza się na pomoc dla fabryki w Kraśniku

    Komisja Europejska zgodziła się dofinansowanie zagrożonej bankructwem Fabryki Łożysk Tocznych w Kraśniku na Lubelszczyźnie. Oznacza to zgodę na udzielenie Fabryce pożyczki przez Agencję Rozwoju Przemysłu w wysokości 12,5 miliona złotych.

    Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku jest jednym z największych przedsiębiorstw w regionie – zatrudnia około 2 tysięcy osób. W połowie marca Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przesłał Komisji Eeropejskiej projekt pomocy dla Fabryki, a Komisja wydała pozytywną decyzję w tej sprawie.

    Przyznana pomoc związana jest z koniecznością utrzymania płynności finansowej spółki. Środki te zostaną przeznaczone między innymi na zakup materiałów i sprzętów niezbędnych do utrzymania ciągłości funkcjonowania oraz spłatę zobowiązań handlowych dostawcom komponentów używanych do produkcji.

    Pożyczka zostanie udzielona przez Agencję Rozwoju Przemysłu z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. Spłata pożyczki musi nastąpić w terminie sześciu miesięcy od jej udzielenia.