Kieruj z głową

Dobre przywództwo jest istotnym elementem sukcesu każdej firmy. Jak wskazują dane pochodzące z badań benchmarkingowych, statystycznej analizy współzależności oraz innych analiz, charakter przywództwa ma zasadniczy wpływ na sukces przedsiębiorstwa we wdrażaniu tzw. dobrych praktyk.

Ale czym właściwie jest przywództwo? Jak zostać liderem? Czy człowiek rodzi się ze zdolnościami przywódczymi? Czy tego można się nauczyć, uczęszczając do „szkół dla przywódców”, naśladując doświadczonych liderów lub czytając najnowsze książki dotyczące przywództwa?

Przywództwo jest z jednej strony czymś prostym, a z drugiej – złożonym. Nie jest więc uniwersalne, ale zależy od konkretnej sytuacji. Przedstawione w artykule modele działania prowadzą do poprawy efektywności przedsiębiorstwa dzięki lepszemu przywództwu i jednocześnie pokazują wspólne cechy liderów i kierowników.

Liderzy:

Kierownicy:

Postawa nastawiona na wyzwania

Zaufanie

Innowacje i rozwój

Pytanie „co” i „dlaczego”

Wykonywanie rzeczy dobrych

Patrzenie „dalekowzroczne”

Postawa nastawiona na akceptację

Kontrola

Administrowanie i utrzymanie stanu bieżącego

Pytanie „jak” i „kiedy”

Wykonywanie rzeczy dobrze

Patrzenie „krótkowzroczne”

Liderzy a kierownicy

Charakterystyka liderów i kierowników według Warrena Bennisa

Biorąc pod uwagę charakterystykę tego modelu, należy zadać pytanie: Czy jest możliwe funkcjonowanie bez liderów i kierowników? Większość ludzi na pewno zgodziłaby się z twierdzeniem, że potrzebujemy i jednych, i drugich. Ale czy kierownicy tylko kierują, a liderzy tylko przewodzą? W rzeczywistości liderzy część czasu poświęcają kierowaniu, a kierownicy – przewodnictwu i tak naprawdę można zaobserwować połączenie takich zachowań u tej samej osoby w zależności od zaistniałej sytuacji.