Kierunki rozwoju w automatyce – bezpieczeństwo

Przyszłość należy do zintegrowanych systemów bezpieczeństwa: współpracujących rozwiązań systemowych (wspierających użytkowników od projektowania do eksploatacji) oraz procesów kontroli i bezpieczeństwa w automatyce.

Różne wymagania dotyczą w równym stopniu zarówno bezpieczeństwa, jak i standardowych technologii kontroli. Jeśli tylko oba te czynniki zostaną uwzględnione na etapie projektowania systemu bezpieczeństwa, można zapewnić szybki czas reakcji i rozdzielenie sygnałów płynących w sieciach sterowania i bezpieczeństwa.

Wyzwania stojące przed bezpieczną automatyzacją znajdują odzwierciedlenie w panujących trendach. Rynek oczekuje ogólnych, kompatybilnych rozwiązań współpracy pomiędzy czujnikiem a siłownikiem. Coraz więcej zwolenników zyskuje komputerowa sieć lokalna jako uniwersalny system komunikacji. Świat technologii informatycznych i automatyzacja coraz ściślej współpracują, co w rezultacie przynosi nowe wyzwania dla zabezpieczeń.

Pełna treść artykułu dostępna po zalogowaniu >>>

Autor: Armin Glaser