Kocioł energetyczny w Łęcznej za 0,5 mld zł

    Spółka Łęczyńska Energetyka z grupy Bogdanki chce do końca pierwszego półrocza 2010 roku ogłosić przetarg na budowę kotła fluidalnego o szacunkowej wartości ok. 500 mln zł.

    „Do końca pierwszego półrocza 2010 roku przewidujemy ogłoszenie przetargu” – powiedział wiceprezes Zbigniew Stopa. Dodał, że do końca roku ŁE przygotuje specyfikacje przetargową.

    Stopa poinformował, że wstępnie koszt kotła fluidalnego produkującego w skojarzeniu energię elektryczną i cieplną o mocy elektrycznej 77 MW szacuje się na ok. 500 mln zł. Paliwem ma być odpad w postaci mułu po przeróbce węgla oraz biomasa.

    „Obecnie Łęczyńska Energetyka przygotowuje finansowanie tej inwestycji” – powiedział też wiceprezes, dodając że pieniądze, oprócz środków własnych ŁE, może wyłożyć NFOŚ i BOŚ. „Rentowność tego projektu będzie bardzo wysoka, gdyż kocioł będzie opalany odpadem z Bogdanki i wierzbą energetyczną” – powiedział.

    Wiceprezes poinformował, że obecnie w trakcie rozstrzygania przez Bogdankę są przetargi wartości około 510 mln zł.