Koła Jakości Toyoty w Wałbrzychu

    Reprezentanci fabryk Toyoty w Europie i Południowej Afryce zaprezentowali swoje dokonania na Konwencji Kół jakości, która odbyła się kilka dni temu w Wałbrzychu. Imprezę po raz pierwszy zorganizowała polska fabryka Toyoty.

    Do wałbrzyskiej Toyoty przyjechały reprezentacje kół jakości z zakładów produkcyjnych oraz centrów technicznych Toyoty zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Rosji, Francji, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Belgii, Turcji oraz RPA. Koła jakości prezentowały problemy oraz wyniki swoich prac w fabrykach, dzieląc się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Każdy zespół miał 20 minut na przedstawienie wybranego problemu produkcyjnego, jego analizy, przedstawienie przyczyny źródłowej wystąpienia problemu, zastosowanych środków zaradczych oraz efektów ich wprowadzenia. Zespoły prześcigały się w pomysłach na uatrakcyjnienie prezentacji, tak by były one jak najbardziej interesujące dla publiczności. Zespół „High Flyers” z RPA śpiewem podkreślił znaczenie swojego problemu. Koło jakości „Safety Zone” z Rosji zaprezentowało problem na wykonanym przez siebie modelu stanowiska pracy. Wszystkie zespoły przygotowały prezentacje multimedialne, często wzbogacone animacjami i filmami.

    – Wykonywanie pracy wg standardu połączone z nieustannym myśleniem o możliwościach poprawy wykonywanych zadań jaki i samego procesu stanowi fundament naszego działania w Toyocie. Koła Jakości podtrzymują w sposób naturalny ten sposób myślenia i zachowania wśród pracowników. [..] Pełnią one kluczową rolę w podejmowaniu inicjatywy poprawy jakości i wartości produktu dla klienta przez samych pracowników, powiedział podczas konwencji Takeshi Numa, wiceprezes Toyota Motor Europe ds. badań i rozwoju.

    Koła jakości to kilkuosobowe grupy pracowników, powoływane zwykle na okres kilku miesięcy w celu rozwiązywania bieżących problemów produkcyjnych, w tym problemów jakościowych. Ideą tworzenia kół jest eliminowanie problemów ale także pogłębianie przez pracowników wiedzy z zakresu produkcji. Najlepsze koła jakości z każdej fabryki co roku prezentują swoje dokonania na konwencji europejskiej oraz światowej. W 2011 r. w wałbrzyskiej fabryce Toyoty funkcjonowało blisko 290 kół jakości, w których uczestniczyło prawie 100% pracowników produkcji.