Kolejne modernizacje w firmie odlewniczej Victaulic

    Victaulic po zakończeniu wartej ponad 55 mln złotych modernizacji odlewni, rozpoczyna kolejne inwestycje. Celem modernizacji zakładu jest wprowadzenie najwyższych standardów w procesie produkcji oraz zwiększenie bezpieczeństwa pracy.

    W zakładzie realizowany jest aktualnie montaż nowej linii do woskowania uszczelek, dzięki czemu zwiększy się jakość oferowanego przez odlewnię produktu. Firma rozpoczyna również budowę systemu awaryjnego oświetlenia, który ma zapewnić bezpieczeństwo przy potencjalnej ewakuacji pracowników. W niedługim czasie Victaulic planuje kolejne modernizacje, zapewniające lepszy komfort pracy, a także dbałość o środowisko.

    – W planach jest m.in. budowa systemu wentylacji na wydziale odlewni, który zapewni lepszą wymianę świeżego powietrza i jego wstępne podgrzanie. Planujemy również przebudowę instalacji wodno-ściekowej, deszczowej, hydrantowej oraz budowę instalacji przeciw pożarowej na terenie całego zakładu, co pozwoli na efektywniejszą gospodarkę ściekami i zabezpieczy zakład przed pożarem – mówi Dariusz Pilichowski, plant manager Victaulic Polska.

    Realizowane i planowane w najbliższym czasie inwestycje są możliwe dzięki gruntownej modernizacji fabryki zakończonej we wrześniu 2011 r. Inwestycja warta była 55 mln złotych, a jej głównym celem było zwiększenie i ulepszenie produkcji odlewów z gamy Victaulic, jak również stworzenie możliwości produkcji nowych wyrobów dla klientów zewnętrznych. Moce przerobowe zakładu w Drezdenku dzięki modernizacji wzrosły o ponad 30 proc. w porównaniu ze stanem sprzed inwestycji, wzrosła też płynność produkcji, a czas usuwania awarii został skrócony. Wyposażenie zakładu w najnowocześniejsze technologicznie maszyny i urządzenia poprzez zmniejszenie poziomu zapylenia i ponowne wykorzystanie części odciąganego pyłu, wpłynęło też znacząco na poprawę warunków pracy w zakładzie.

    Victaulic Polska zajmuje się produkcją odlewów z żeliwa sferoidalnego. Firma powstała w kwietniu 1999 r. na bazie działającej odlewni w miejscowości Drezdenko w woj. lubuskim. Jest jedynym w Polsce oddziałem firmy Victaulic Company of America , produkującej armaturę systemów rurowych z przeważającym udziałem systemów przeciwpożarowych. Dogodne położenie – 100 km od granicy polsko-niemieckiej sprzyja rozwojowi eksportu na rynki europejskie. Victaulic Polska w chwili obecnej firma zatrudnia około 450 pracowników. Odbiorcami produktów Victaulic oprócz wielu firm krajowych są klienci z Belgii, Holandii, Czech, Węgier, Danii, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii, USA, Australii, Kanady, Tajlandii oraz Tajwanu.