Kompleksowe badania jakości zasilania i poboru energii z Fluke 1736 i Fluke 1738

Niska efektywność energetyczna instalacji produkcyjnych lub użytkowych (ogrzewania, oświetlenia, wentylacji) w przemyśle przekłada się na wymierne straty finansowe przedsiębiorstwa. Pierwszy krok w  programie poprawy sprawności energetycznej to zebranie i analiza danych wyjściowych. Firma Fluke wprowadza właśnie na polski rynek dwa nowe przyrządy służące do tego celu – trójfazowe rejestratory energii Fluke 1736 i Fluke 1738.

Dokładna analiza kosztów zakupu energii oraz przeprowadzenie badań i wdrożenie rozwiązań optymalizujących jej zużycie, pozwalają na obniżenie kosztów operacyjnych nawet o kilkanaście procent. Pierwszym krokiem w audycie energetycznym musi być zgromadzenie danych wyjściowych. Przy czym to ich rzetelność i kompleksowość gwarantują, że końcowe rekomendacje będą poprawne i pozwolą na implementację efektywnego programu oszczędnościowego.

Debiutujące właśnie na polskim rynku trójfazowe rejestratory energii Fluke 1736 i 1738 z aplikacją mobilną Fluke Connect® i oprogramowaniem komputerowym dostarczają wszelkich potrzebnych danych do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących jakości zasilania i poboru energii w czasie rzeczywistym.

Większa przejrzystość, zmniejszona niepewność i lepsze decyzje co do jakości zasilania oraz zużycia energii

Trójfazowe rejestratory mocy Fluke 1736 i 1738, zaprojektowane do współpracy z aplikacją mobilną Fluke Connect oraz oprogramowaniem komputerowym zapewniają dane, które są kluczowe przy podejmowaniu bieżących decyzji związanych z jakością zasilania i mocą. Jako idealny przyrząd testowy do przeprowadzania badań nad energią oraz rejestrowania podstawowych danych na temat jakości zasilania, model 1736 automatycznie mierzy i rejestruje ponad 500 parametrów jakości zasilania, aby zapewnić lepszy wgląd w dane wymagane do maksymalizowania niezawodności oraz oszczędności systemu.

Zoptymalizowany interfejs użytkownika, elastyczne sondy prądowe oraz funkcja inteligentnej weryfikacji pomiarów, która pozwala zredukować błędy pomiarowe poprzez cyfrową weryfikację i korektę typowych błędów połączenia, sprawiają, że konfiguracja jest prostsza niż kiedykolwiek; wszystkie te cechy redukują również niepewność pomiarów.

Aplikacja Fluke Connect zapewnia zdalny dostęp i wymianę danych, co umożliwia zachowanie bezpiecznej odległości podczas pracy i pozwala podejmować krytyczne decyzje w czasie rzeczywistym, zmniejszając zapotrzebowanie na stosowanie sprzętu zabezpieczającego i wyposażenia ochronnego oraz redukując liczbę wizyt terenowych i kontrolnych. Pakiet aplikacji Fluke Energy Analyze Plus umożliwia także proste oznaczenie pomiarów na wykresie, aby ułatwić identyfikację problemów i utworzyć szczegółowy raport.

Kluczowe cechy  trójfazowych rejestratorów energii Fluke 1736 i 1738:

– Najważniejsze pomiary: automatyczny pomiar i rejestrowanie napięcia, prądu, mocy, harmonicznych oraz powiązanych wartości jakości zasilania.

– Zgodność z oprogramowaniem Fluke Connect: przeglądanie danych lokalnie na przyrządzie lub za pomocą aplikacji mobilnej Fluke Connect oraz oprogramowania komputerowego.

– Wygodne uruchamianie przyrządu: zasilanie przyrządu bezpośrednio z monitorowanego obwodu.

– Najwyższa klasa bezpieczeństwa w branży: 600 V, CAT IV / 1000 V, CAT III na przyłączu zasilania i za nim.

– Pomiar wszystkich trzech faz i przewodu zerowego: z czterema elastycznymi sondami prądowymi.

– Wszechstronne możliwości rejestrowania: w przyrządach można zapisać oddzielnie ponad 20 zarejestrowanych sesji. Automatycznie rejestrowane są wszystkie zmierzone wartości, więc nigdy nie traci się trendów pomiarowych. Możliwy jest nawet ich przegląd w czasie sesji rejestrowania i przed pobraniem do analizy w czasie rzeczywistym.

– Rejestrowanie skoków i spadków napięcia oraz prądu rozruchowego: zawiera obraz przebiegu wydarzeń oraz profil RMS o wysokiej rozdzielczości, wraz z datą, znacznikiem czasu oraz poziomem istotności, aby pomóc zidentyfikować potencjalne przyczyny problemów z jakością energii.

– Jasny, kolorowy wyświetlacz dotykowy: w pełni graficzny wyświetlacz pozwala na wygodne przeprowadzanie analiz i kontroli danych w terenie.

– Zoptymalizowany interfejs użytkownika: szybka, graficzna konfiguracja z podpowiedziami pozwala rejestrować właściwe dane za każdym razem, a funkcja inteligentnej weryfikacji zmniejsza niepewność odnośnie do połączeń.

– Kompletna konfiguracja w terenie za pomocą panelu przedniego lub aplikacji Fluke Connect: nie ma potrzeby wracania do pracowni i ponownego pobierania danych oraz konfigurowania przyrządu, ani też zabierania ze sobą komputera podłączanego do tablicy rozdzielczej.

– Oprogramowanie Energy Analyze Plus: możliwość pobierania i analizy wszelkich szczegółów stanu zużycia energii oraz jakości zasilania dzięki automatycznemu raportowaniu.

Fluke 1738, który trafi do sprzedaży w grudniu 2015 roku, charakteryzuje się jeszcze bardziej zaawansowanymi funkcjami rejestrowania. Istnieje możliwość podłączenia innych przyrządów kompatybilnych z systemem Fluke Connect do rejestratora Fluke 1738, aby równocześnie rejestrować do dwóch innych parametrów pomiarowych – rejestrować można praktycznie dowolny parametr dostępny w bezprzewodowym multimetrze cyfrowym Fluke Connect.

Więcej szczegółów o przyrządach:

Fluke 1736

Fluke 1738

 www.fluke.pl