Konferencja TPM w Polkowicach

  „Total Productive Maintenance jako kluczowy element Lean Manufacturing” to już III edycja konferencji organizowanej przez GBI Partners w hotelu Aqua Park w Polkowicach w dniach 22–23 września 2008 r. Wiedzą podzielą się eksperci z następujących firm: ABB, Eaton, Fiat, Kompania Piwowarska, LU Polska Grupa Kraft Foods, Philips Lighting Electronics Poland, Polpharma, Valeo i Volkswagen. 24 września odbędzie się wizyta w zakładzie stosującym metodologię TPM – Volkswagen Motor Polska w Polkowicach. Patronat medialny nad konferencją objęła redakcja miesięcznika Inżynieria i Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych.

  Podczas konferencji omawiane będą m.in. następujące zagadnienia:

  – Motywowanie pracowników do zaangażowania się w proces wdrażania TPM – warsztat.

  – Efektywna komunikacja pomiędzy Działem Utrzymania Ruchu i Działem Produkcji – warsztat.

  – Jak eliminować niegospodarność – PDCA w praktyce – panel dyskusyjny.

  – Funkcjonalne przygotowanie promocji i planu wdrożenia TPM w przedsiębiorstwie.

  – Bezpośrednie korzyści z TPM dla organizacji.

  – Zasady budowy standardów pracy jako efektywnej metody pracy zespołowej – standaryzacja pracy.

  – Jak sprawnie zarządzać kreatywnością pracowników.

  – 5S – zasady organizacji efektywnego i wizualnego stanowiska pracy.

  – Poka-Yoke – techniczne rozwiązania ostrzegające lub uniemożliwiające popełnienie błędu.

  – Mierniki TPM – sposoby gromadzenia danych, analizy wyników i podejmowania działań korygujących oraz zapobiegawczych.

  – Wizualne zarządzanie w ramach prac nad TPM (sposoby zarządzania pracami przy linii, projekt tablicy TPM, KANBAN, przykłady audytu wykonywanego w ramach TPM).

  – Od propozycji usprawnienia do zakończenia wdrożenia (FTA – przedstawienie narzędzia do analizy problemu, 5WHY – szukanie przyczyny źródłowej).

  – Efektywne wykorzystanie systemu klasy CMMS na przykładzie Kompanii Piwowarskiej.

  – Analiza czynności w procesie SMED.

  – Programy oszczędzania przez dyscyplinę pracowników – KAIZEN.

  – Modernizacja sieci, rozdzielni i węzłów cieplnych na przykładzie ZF Polpharma.

  Osoby zainteresowane otrzymaniem programu konferencji prosimy o kontakt: +48 22 458 66 10.

  www.gbip.com.pl