Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”

Minister Przedsiębiorczości i Technologii informuje, że w dniu 14 sierpnia 2019 r. zostanie ogłoszony Konkurs „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw”. Aplikacje można składać w terminie do dnia 13 września 2019 r.

Kto może składać Aplikacje?

Aplikacje mogą składać Huby Innowacji Cyfrowej (Digital Innovation Hub), będące ośrodkami świadczącymi wysokiej jakości usługi wsparcia transformacji cyfrowej.

Termin składania Aplikacji

Aplikacje należy składać w formie elektronicznej w nieprzekraczalnym terminie
do 13 września 2019 r. do godz. 16.00 na adres: konkursDIH@mpit.gov.pl oraz dodatkowo
w formie papierowej na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Innowacji
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Termin rozstrzygnięcia Konkursu

Przewidywany czas oceny Aplikacji w Konkursie wynosi maksymalnie 35 dni od dnia zakończenia naboru.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie można otrzymać na usługi transformacji cyfrowej świadczone przedsiębiorcom oraz na rozbudowę i uzupełnienie potencjału DIH-ów.

Kryteria wyboru Aplikacji

Ocena aplikacji będzie dokonywana w oparciu o Kryteria oceny określone w załączniku do Regulaminu Konkursu.

Finanse

Ogólna pula środków przeznaczona do rozdysponowania w Konkursie wynosi ok. 30 mln zł.

Inne ważne informacje

Składającym nie przysługują środki odwoławcze od negatywnej decyzji w sprawie wyboru Aplikacji.

Pytania i odpowiedzi

Pytania można przesyłać na adres poczty elektronicznej: konkursDIH@mpit.gov.pl.

Więcej informacji na stronie.


Źródło: Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii