Konserwacja automatycznej linii spawalniczej

Konserwacja zapobiegawcza wykonywana przez firmę zewnętrzną pozwala skoncentrować się na kluczowych kompetencjach.

Nic tak szybko nie wstrzymuje produkcji, jak przestój spowodowany awarią maszyny. Dlatego osiągnięcie sukcesu i odpowiedniej wydajności operacyjnej w głównej mierze zależy od rzetelnej i regularnej konserwacji zapobiegawczej.

Każdy kierownik zakładu przemysłowego zdaje sobie sprawę, że dobry program konserwacji zapobiegawczej prognozuje i zapobiega wystąpieniu nieprzewidzianej awarii. Do działań konserwacji zapobiegawczej zaliczamy okresowe inspekcje, wymianę części i czyszczenie sprzętu. Te czynności nie powinny być wykonywane jedynie w wolnym czasie. Sukces operacyjny i przyszłość całego zakładu może zależeć od programu konserwacji zapobiegawczej lub na jego braku.

Bardzo czułe wyposażenie – takie jak zrobotyzowane gniazdo spawalnicze, wymaga specjalnego rutynowego programu konserwacji zapobiegawczej, który zapewnia właściwe działanie urządzenia, a także maksymalizuje jego okres użytkowania. Efektywny program powinien zawierać rutynowe i systematyczne inspekcje, regulacje, smarowanie i wymianę komponentów, aktualizację oprogramowania, a także wykonywanie testów wydajności i przeprowadzanie analiz.

Większość inżynierów i kierowników zakładów przemysłowych dokładnie zna te tematy. Natomiast dylematem jest wybór zakładu, który tak naprawdę ma odpowiednie zasoby i siłę roboczą niezbędną do stworzenia dedykowanego programu konserwacji automatycznych linii produkcyjnych, a następnie jego regularne wykorzystywanie. Nie mając odpowiednich zasobów, trudno jest rozpocząć program i uzyskać jakikolwiek sukces.

Korzyści wynikające z outosourcingu

Praca z firmami, które wykonują konserwację zapobiegawczą linii produkcyjnej, umożliwia koncentrację zespołu utrzymania ruchu na kluczowych kompetencjach. Natomiast kontrolą, czyszczeniem i konserwacją zajmują się eksperci, którzy mają doświadczenie w serwisowaniu automatycznych linii spawalniczych.

Podobna sytuacja dotyczy serwisowania samochodu. Tylko nieliczne osoby własnoręcznie wymieniają olej i przeprowadzają regularne przeglądy swoich pojazdów. Natomiast większość woli, aby przegląd był przeprowadzony przez profesjonalny warsztat wyposażony w sprzęt, który umożliwia prawidłowe wykonanie odpowiedniej usługi w krótkim czasie. Tak samo należy myśleć w przypadku automatycznej linii spawalniczej.

Częstotliwość i zakres każdego planu konserwacji zapobiegawczej dla automatycznej linii zależy od rodzaju wykonywanej operacji, a także od środowiska pracy. Nie ma dwóch takich samych programów. Dostawcy oferują porady i wskazówki dla konserwacji zapobiegawczej, które są umieszczone w podręcznikach serwisowych. Wskazówki zawierają jedynie początkowy szablon niezbędny do tworzenia i uruchamiania programu – niestety jest to utrudnienie dla osób nieposiadających większego doświadczenia w sprawach związanych z konserwacją i obsługą urządzeń.

Kiedy w sprawę zostaną zaangażowane zewnętrzne firmy serwisowe zajmujące się konserwacją zapobiegawczą, ich eksperci skontrolują funkcjonowanie urządzeń, ocenią środowisko pracy i pomogą określić właściwe rozwiązanie zarówno dla całego zakładu, jak i dla samej linii produkcyjnej.

Tworzenie najlepszego rutynowego programu konserwacji zapobiegawczej dla systemów automatycznej linii spawalniczej zależy od wyboru dostawcy, którego doświadczenie i sposób działania najlepiej odpowiada danym wymaganiom.

Kiedy plan jest wdrożony, wybór odpowiedniego partnera pomoże w utrzymaniu funkcjonowania zakładu i zmaksymalizuje jego wydajność. Przy wyborze odpowiedniego dostawcy usług dla wstępnie określonych potrzeb należy rozważyć kilka kluczowych punktów.

Wiedza i doświadczenie

Najbardziej istotną informacją dla oceny dostawcy usług serwisowych jest znajomość jego oferty, a także poziom doświadczenia, jakie mają technicy w obsłudze zautomatyzowanego sprzętu spawalniczego. Czy mają oni jedynie wiedzę ogólną, czy specjalizują się w konkretnych rodzajach urządzeń?

Konserwacja źródła zasilania dla automatycznej linii spawalniczej jest zadaniem znacznie bardziej złożonym w porównaniu do samego procesu oczyszczania. Dla przykładu, niektóre metody czyszczenia i odtłuszczania są bardziej efektywne tylko dla pewnych aplikacji. Do pełnego oczyszczenia i odtłuszczenia źródła zasilania wystawionego na wieloletnie oddziaływanie zanieczyszczeń powstających na terenie warsztatu niezbędne jest wykorzystanie specjalnych metod.

Wiele niezawodnych ośrodków serwisowych nie zawsze zdaje sobie sprawę, w jaki sposób dany rodzaj urządzenia funkcjonuje, a także jak należy je kontrolować, oczyszczać i serwisować. Dlatego tak istotną kwestią jest współpraca z ekspertami, którzy koncentrują się wyłącznie na określonych maszynach. Specjaliści od konserwacji zapobiegawczej, którzy skupiają swoją uwagę na zautomatyzowanym sprzęcie spawalniczym, wiedzą dokładnie, jak należy dbać o wyspecjalizowane urządzenia.

Należy także pamiętać, że wielu producentów wyposażenia może pomóc w wybraniu lub poleceniu odpowiedniego dostawcy usług konserwacyjnych. Niektórzy producenci w swojej ofercie mają tego typu usługi – pomagają one w stworzeniu i wykonaniu planu konserwacji zapobiegawczej. Tak naprawdę to kto mógłby zrobić to lepiej od firmy, która sama zaprojektowała i wyprodukowała urządzenie? Często pracownicy zatrudnieni w takich ośrodkach poprzednio pracowali przy linii produkcyjnej, projektowali i budowali maszyny, które teraz sami serwisują.

Techniki konserwacyjne

Kolejnym pytaniem skierowanym do dostawcy usług jest, czy może on zaoferować wszystkie niezbędne usługi. Czy poza przeprowadzaniem rutynowych kontroli i czyszczeniem wyposażenia oferuje również części zamienne, przeprowadzenie napraw, diagnostyki komputerów, aktualizacje serwisowe i testowanie procesu spawania? Ośrodki, które specjalizują się w utrzymaniu zautomatyzowanych linii spawalniczych, oferują podejście „pod klucz” dla konserwacji zapobiegawczej, dostarczając pełny zakres niezbędnych usług serwisowych.

Sprzedawcę należy również zapytać o to, czy ma w warsztacie odpowiedni sprzęt do przeprowadzania testów, diagnostyki i kalibracji. Czy maszyny są kontrolowane po przyjeździe na miejsce w celu wykrycia błędów, które mogły się pojawić w czasie jego pracy? Dobry dostawca usług konserwacji zapobiegawczej rozwiąże problemy zarówno dla robotów spawalniczych, jak i podajników drutu. Wykorzystuje się w tym celu diagnostykę komputerową i symulację operacji wykonywanych przez robota, które pozwalają na wykrycie i określenie potencjalnych obszarów błędów jeszcze przed ich wystąpieniem.

Następnie należy się dowiedzieć, jakie metody są wykorzystywane w celu przeprowadzenia procesu konserwacji, oczyszczania i naprawy. Dobry warsztat nie będzie serwisował brudnej maszyny, zamiast tego najpierw ją rozmontuje i oczyści za pomocą sprawdzonych metod.

Odtłuszczanie ekologiczne jest kolejnym wymogiem obecnych przepisów środowiskowych. Nie wszystkie warsztaty oferują korzyści tego typu. Dlatego należy sprawdzić, czy przyszły dostawca usług stosuje metody bezpieczne dla środowiska.

Testowanie poserwisowe

Jednym z najbardziej istotnych elementów każdego programu konserwacji zapobiegawczej jest testowanie urządzenia po zakończeniu procesu jego oczyszczania. W wielu ośrodkach serwisowych po zakończeniu czynności konserwacyjnych technicy jedynie uruchamiają maszynę w celu sprawdzenia, czy działa. Na tym z reguły kończy się testowanie.

Ale konserwacja robota spawalniczego nie kończy się jedynie na testowym uruchomieniu czystej maszyny. Najlepsi dostawcy przeprowadzają gruntowny test wszystkich podzespołów w celu potwierdzenia pełnej sprawności i gotowości jednostki do powrotu na linię produkcyjną.

Należy również się upewnić, czy dostawca ma możliwość aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji w ramach czynności związanych z konserwacją zapobiegawczą. Najnowsze oprogramowanie pozwala na utrzymanie wysokiej wydajności linii produkcyjnej i daje dostęp do dodatkowych możliwości systemu. Potencjalne usprawnienia mogą dotyczyć wykorzystania zaktualizowanych protokołów komunikacyjnych przez inne urządzenia znajdujące się na terenie zakładu, szybszą komunikację pomiędzy podzespołami systemu spawalniczego lub aktualizację przebiegów parametrów elektrycznych spawania dla określonych aplikacji. W przypadku gdy przeprowadzany jest serwis podzespołów zarówno mechanicznych, jak i automatycznych, również można wymagać dostarczenia aktualizacji oprogramowania, które umożliwia uzyskanie potencjalnych korzyści wynikających ze wzrostu produktywności i wydajności operacyjnej.

Rozliczanie czasu przestoju

Kolejnym istotnym pytaniem, jakie należy zadać dostawcy, jest w jaki sposób może on uniknąć przestojów spowodowanych wyłączeniem maszyny ze względu na trwającą w tym czasie konserwację zapobiegawczą. Czy dostawca oferuje możliwość wynajmu innej maszyny w celu utrzymania wielkości produkcji na identycznym poziomie nawet wtedy, gdy maszyna wymagająca konserwacji została wysłana do serwisu?

Programy wynajmu umożliwiają producentom utrzymanie produkcji w momencie, gdy maszyna zostanie wysłana na rutynowy przegląd serwisowy. Niektórzy dostawcy usług konserwacji zapobiegawczej zapewniają darmowy wynajem maszyn na czas prac serwisowych. Jedynym rachunkiem, jaki otrzyma klient, jest opłata za wynajem maszyny w czasie transportu do lub z ośrodka serwisowego. Taki układ umożliwia ograniczenie kosztów wynajmu wyposażenia jedynie za okres kilku dni, nawet w sytuacji gdy robot spawalniczy znajduje się w warsztacie serwisowym przez cały miesiąc.

Podjęcie decyzji

Podczas gdy konserwacja wewnętrzna może ogólnie wydawać się bardziej wydajna, dla wyposażenia spawalniczego w szczególności zwykle taka nie jest. Nie może zapewnić wyników koniecznych do osiągnięcia optymalnego poziomu funkcjonowania dla tych bardzo czułych urządzeń.

Fundusze przeznaczone na konserwację będą lepiej wykorzystane, gdy będziemy współpracować z dostawcą, który skupia się zwłaszcza na konserwacji zautomatyzowanych linii spawalniczych i ich remoncie. W ten sposób pracownicy mogą zająć się produkcją. Dodatkowo, kiedy konserwacja zapobiegawcza została zlecona firmie zewnętrznej, można być pewnym, że maszyny znajdują się w rękach doświadczonych profesjonalistów, którzy wiedzą, w jaki sposób one funkcjonują i jak należy je serwisować.

Dobry dostawca usług weźmie opłatę za program konserwacji zapobiegawczej i upewni się, że zostały podjęte wszelkie niezbędne kroki w procesie jego implementacji dla całego zakładu. Wystarczy jedynie określić dostawcę, skontaktować się z nim, a następnie wykonywać czynności zgodnie z wydajnym i stabilnym programem konserwacji zapobiegawczej – zanim sprzęt zakładowy ulegnie awarii.

Artykuł pod redakcją Michała Piłata

Autor: Bob Steinke, Bob Rickel