Kontrakt ABB w Kanadzie

    ABB podpisało zamówienie o wartości 30 milionów dolarów z firmą Hydro One Network Inc, jednego z wiodących zakładów energetycznych w Kanadzie, na dostawę statycznego kompensatora mocy biernej (Static VAr Compensator – SVC). Urządzenie będzie zainstalowane w stacji elektroenergetycznej, która obsługuje obszar Toronto.

    W ramach zamówienia, ABB zaprojektuje, dostarczy, zainstaluje i uruchomi system, który ma zostać ukończony w 2011 roku. Urządzenia SVC stanowią element technologii FACTS, która obejmuje rozwiązania mające na celu zwiększenie zdolności przesyłowej, niezawodności i efektywności istniejących systemów przesyłu energii elektrycznej i przyczyniają się do rozwoju inteligentnych sieci. Obecnie ABB realizuje dwa podobne projekty dla Hydro One.

    Technologie FACTS zmniejszają konieczność dokonywania inwestycji kapitałowych, oszczędzają czas oraz ograniczają skomplikowane procesy związane z budową nowych elektrowni czy linii przesyłowych. ABB to światowy lider w rozwijającej się dziedzinie rozwiązań FACTS i posiada ponad 700 takich instalacji w eksploatacji lub w trakcie budowy na całym świecie.

    Hydro One jest właścicielem i operatorem sieci przesyłowej wysokiego napięcia o długości 29 tysięcy km w prowincji Ontario, która dostarcza energię elektryczną do dużych odbiorców przemysłowych i zakładów energetycznych. Firma ta posiada też i zarządza systemem dystrybucji energii elektrycznej niskiego napięcia o długości 123 tys. kilometrów, która dostarcza prąd do 1,3 mln użytkowników końcowych oraz małych zakładów energetycznych w prowincji.