Kontrola jakości smarowania – pięć znaków ostrzegawczych

oil water lubrication woda olej
Źródło: Pixabay

Program konserwacji zapobiegawczej (Preventive Maintenance) ma na celu wykrycie pewnych nieprawidłowości, zanim doprowadzą one do poważnej usterki. Wśród najskuteczniejszych sposobów na diagnozę stanu technicznego maszyny są: analiza wibracji, skanowanie światłem podczerwonym oraz testy wykonywane w technologii ultradźwiękowej. Jednak inną popularną metodą jest badanie jakości smarowania.

W aplikacjach przemysłowych należy zawsze dokładnie sprawdzać jakość smarowania w poszczególnych maszynach. Regularna inspekcja jest podstawowym czynnikiem wpływającym na wydłużenie żywotności tych urządzeń oraz redukcję kosztownych i uciążliwych awarii. Pojawienie się jakiegokolwiek z wymienionych niżej symptomów oznacza, że istnieje problem, który należy wyeliminować.

  1. Woda. Obecność wody w środku smarnym może z czasem prowadzić do wystąpienia poważnego problemu. Jeśli woda obecna jest w środku smarnym pracującym w środowisku, w którym panuje wysoka wilgotność, wpływa ona na proces smarowania. Istnieje określona dopuszczalna ilość wody w środku smarnym – jeśli zostanie przekroczona, wzrasta ryzyko awarii na skutek nieprawidłowego smarowania.
  2. Lepkość. Jednym z najprostszych testów sprawdzających właściwości środka smarnego i jakość smarowania jest badanie jego lepkości lub gęstości. Wraz ze zużyciem środka smarnego zwiększa się jego lepkość. Warto wymienić środek smarny, zanim nastąpi 10-procentowa zmiana w jego gęstości.
  3. Metale. Wraz ze zużyciem sprzętu niewielkie cząstki metalu przedostają się do środka smarnego. Kawałki metalu uszkadzają smarowane powierzchnie, np. łożysk tocznych. Niemożliwe jest jednak zupełne wyeliminowanie cząstek metalu ze środka smarnego. Można tolerować ich określoną ilość. Problem staje się poważny, gdy dopuszczalna wartość opiłków metalu zostaje przekroczona.
  4. Kwasowość. Test w celu ustalenia poziomu kwasowości (liczba kwasowa) jest również ważnym elementem programu konserwacji zapobiegawczej. Jeśli smar nie pracuje w szczelnym układzie, następuje jego utlenianie. Wraz z postępującym utlenianiem słabną jego właściwości smarne.
  5. Ilość zanieczyszczeń. Utrzymanie środka smarnego w czystości jest ważne z punktu widzenia jakości pracy maszyny i trwałości smarowanych elementów. W okresie eksploatacji różne zanieczyszczenia, z kurzem i pyłem włącznie, przedostają się do środka smarnego. Są emitowane przez środowisko lub inne źródła. Jeśli ilość zanieczyszczeń rośnie, zmniejsza się efektywność smarowania.

David Manney pełni funkcję administratora ds. marketingu w firmie L&S Electric.