Kontrola jakości zasilania. O jeden krok za daleko…

Jak bardzo negatywny wpływ na ciągłość procesów produkcyjnych oraz poprawne funkcjonowanie urządzeń ma w dzisiejszych czasach zła jakość energii, większość z nas mogła się przekonać podczas zawieszenia się sterownika, napędu lub komputera. Krótkie zapady napięcia coraz częściej występują w sieci i mogą powodować problemy z funkcjonowaniem urządzeń oraz przerwaniem ciągłych procesów technologicznych, które prowadzą do generowania wysokich kosztów związanych ze stratami produkcyjnymi. 

Dodatkowo niekontrolowana zawartość wyższych harmonicznych może powodować występowanie częstotliwości rezonansowych i powodować trwałe uszkodzenia np. baterii kondensatorów jak również generowanie strat w transformatorach oraz przewodach w postaci prądów wirowych i naskórkowości. Dostępnych jest wiele jest opracowań dotyczących zapobieganiu negatywnych skutków tych zakłóceń, lecz aby móc zacząć działać, potrzebne nam są dane na ten temat. Nie posiadając w swoim obiekcie urządzenia, które pozwoli wykryć tego typu zdarzenia i powiązać je np. z przerwaniem procesu produkcyjnego jesteśmy bezbronni wobec złej jakości zasilania.

To, że nie „widzimy” strat generowanych przez złą jakość zasilania, nie znaczy, że ich nie ma. Jeżeli czegoś nie kontrolujesz , nie możesz tego ulepszyć. Zakłócenia mogą pochodzić z zewnątrz (generowane przez pobliskiego odbiorcę) jak również z wewnątrz (generowane przez urządzenia w naszej sieci). Dlatego uzasadnione jest posiadanie stałego wewnętrznego systemu monitorowania parametrów elektrycznych. Na rynku dostępnych jest wiele analizatorów parametrów sieci, które mają możliwość wykrywania takich zdarzeń i zapisywania ich w pamięci urządzenia. Jednakże, do ich analizy jak również obsługi oprogramowania oraz wyciągania wniosków z dużej ilości danych potrzebna jest specjalistyczna wiedza. I to jest krok za daleko. W dzisiejszych czasach potrzebne są rozwiązania, które w pełni automatyczny sposób poinformują nas o występowaniu zdarzeń związanych ze złą jakością zasilania. Tak aby system monitorowania parametrów elektrycznych nie zabierał czasu i tak bardzo już zajętych osób odpowiedzialnych za ciągłość procesów w przedsiębiorstwie. I takie są właśnie nowe rozwiązania firmy Janitza. Inteligentne analizatory firmy Janitza, są teraz jeszcze bardziej inteligentne.

Dzięki wbudowanej funkcji „Watchdog” – automatycznie sprawdzają jakość energii elektrycznej i w prosty i czytelny sposób informują użytkownika  o jej stanie. Dostęp do tych danych użytkownik uzyskuje poprzez komputer lub urządzenia mobilne takie jak smartfony lub tablety. Interfejs użytkownika jest przyjazny w obsłudze i nie wymaga specjalistycznej wiedzy do analizy danych. W dzisiejszych czasach wiedza na temat jakości zasilania to klucz, ta wiedza jest teraz Twoja, dzięki nowoczesnym rozwiązaniom firmy Janitza. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i zadawania pytań.

janitza-polska.pl